Base description which applies to whole site

ARTIKEL VIIB

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2019 artikel 35, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «6%» vervangen door: 7%.

2. In onderdeel b wordt «€ 173,10» vervangen door «€ 175,20» en wordt «€ 188,99» vervangen door: € 191,28.

3. In onderdeel c wordt «€ 106,65» vervangen door: € 108,94.

Licence