Base description which applies to whole site

ARTIKEL VIIC

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2020 artikel 35, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «7%» vervangen door: 8%.

2. In onderdeel b wordt «€ 175,20» vervangen door «€ 180,32» en wordt «€ 191,28» vervangen door: € 196,99.

3. In onderdeel c wordt «€ 108,94» vervangen door: € 114,65.

Licence