Base description which applies to whole site

ARTIKEL VIID

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2021 artikel 35, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «8%» vervangen door: 9%.

2. In onderdeel b wordt «€ 180,32» vervangen door «€ 184,90» en wordt «€ 196,99» vervangen door: € 201,93.

3. In onderdeel c wordt «€ 114,65» vervangen door: € 119,59.

Licence