Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XVI

De Wet inkomstenbelasting BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «USD 9 750» vervangen door: USD 10 016.

2. In het derde lid worden «USD 1 250» en «USD 2 500» vervangen door: USD 1 284, onderscheidenlijk USD 2 568.

3. In het vierde lid wordt «USD 200» vervangen door: USD 455.

B

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «USD 10 016» vervangen door: USD 10 813.

2. In het derde lid worden «USD 1 284» en «USD 2 568» vervangen door: USD 1 386, onderscheidenlijk USD 2 772.

3. In het vierde lid wordt «USD 455» vervangen door: USD 1 222.

4. In het zevende lid wordt «USD 26 396» vervangen door: USD 27 953.

C

Aan artikel 25, tweede lid, worden twee volzinnen toegevoegd, luidende:

Voor de toepassing van de tweede volzin wordt onder prijsindexcijfers verstaan het aan de hand van het aantal inwoners gewogen gemiddelde van de prijsindexcijfers voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de toepassing van de derde volzin wordt het aantal inwoners van Bonaire gesteld op 15 700, het aantal inwoners van Sint Eustatius op 2 886 en het aantal inwoners van Saba op 1 737.

Licence