Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XV

De Douane- en Accijnswet BES wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.87 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de Raad van Beroep voor belastingzaken, bedoeld in artikel 8.97 van de Belastingwet BES» vervangen door: het Gerecht in eerste aanleg.

2. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Bij het instellen van beroep bij het Gerecht in eerste aanleg zijn de bepalingen van hoofdstuk VIII, titel 8, afdeling 3, van de Belastingwet BES van overeenkomstige toepassing.

3. In het derde lid wordt «de Raad van Beroep voor belastingzaken» vervangen door: het Gerecht in eerste aanleg.

B

Artikel 3.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «USD 175» vervangen door: USD 500.

2. In het tweede lid wordt «USD 50» vervangen door: USD 150.

Licence