Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XVIII

De Wet loonbelasting BES wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6, derde lid, wordt na onderdeel b, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • de verplichte bijdragen voor pensioenen en aan pensioenfondsen die worden verrekend met de aan de werknemer, gewezen werknemer, zijn echtgenoot, zijn gewezen echtgenoot, zijn kinderen of pleegkinderen als bedoeld in artikel 6a, eerste lid, onderdeel a, toekomende pensioenuitkeringen.

B

In artikel 9a, eerste lid, wordt «USD 20 000» vervangen door: USD 14 000.

Licence