Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XIX

De Provinciewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 222 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «31 maart 1997» vervangen door «31 december 2011» en wordt «ten hoogste 66,4» vervangen door: ten hoogste 105.

2. In het derde lid, onderdeel d, wordt «bedraagt nihil» vervangen door: nihil bedraagt.

3. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Vanaf 1 januari 2013 wordt bij het begin van het kalenderjaar het aantal opcenten, genoemd in het tweede lid, bij ministeriële regeling van Onze Minister van Financiën vervangen door een ander aantal. Dit aantal wordt berekend door het te vervangen aantal te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet op de inkomstenbelasting 2001, en de uitkomst, indien deze twee of meer decimalen telt, af te ronden op één decimaal. Indien het aantal opcenten in het voorafgaande jaar is afgerond, wordt de tabelcorrectiefactor toegepast op het niet afgeronde bedrag van het voorgaande jaar.

B

Artikel 222a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «1 april» vervangen door «1 januari» en wordt «vóór 31 december» vervangen door: vóór 1 december.

2. In het tweede lid wordt «die zijn betaald» vervangen door: die verschuldigd zijn.

3. In het derde lid wordt «de artikelen 33, 34, 35, 36, 52, 53, 69 en 76» vervangen door: de artikelen 33, 34, 35, 36, 69 en 76.

4. In het zesde lid wordt «is betaald» vervangen door: verschuldigd is.

Licence