Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXI

Overige fiscale maatregelen 2009 wordt als volgt gewijzigd:

A

De artikelen IV en V vervallen.

B

Artikel XVII, zesde lid, vervalt.

Licence