Base description which applies to whole site

ARTIKEL XX

In de Invoeringswet Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 vervalt in artikel XVI de aanduiding «1» voor het eerste lid. Voorts vervalt het tweede lid.

Licence