Base description which applies to whole site

ARTIKEL VIII

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2017 als volgt gewijzigd:

A

Het in artikel 22, tweede lid, genoemde bedrag wordt verlaagd met € 39.

B

In artikel 22a, tweede lid, onderdeel b, wordt het als tweede vermelde bedrag verhoogd met € 130.

Licence