Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXII

Het Belastingplan 2014 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel III, onderdeel C, wordt het als tweede genoemde bedrag vervangen door «€ 1.233». Voorts vervalt de laatste volzin.

B

In artikel VII, onderdeel C, wordt het als tweede genoemde bedrag vervangen door «€ 1.233». Voorts vervalt de laatste volzin.

C

Artikel VIIIA, onderdeel C, vervalt.

D

Artikel XXIIIC vervalt.

Licence