Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXXIII

De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.32 wordt «artikel 10a.14» vervangen door «artikel 10a.15». Voorts wordt «Artikel 10a.15» vervangen door: Artikel 10a.16.

B

In artikel 3.33 wordt «artikel 10a.15» vervangen door: artikel 10a.16.

Licence