Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XII

In het Belastingplan 2012 wordt aan artikel XXXVIII een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het eerste lid, onderdeel e, vindt geen toepassing indien de fiscale eenheid, bedoeld in dat onderdeel, op enig tijdstip na 31 december 2016 deel is gaan uitmaken van een andere fiscale eenheid.

Licence