Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XI

In de Wet belastingen op milieugrondslag wordt artikel 28, eerste lid, als volgt gewijzigd:

1. In de onderdelen a en b wordt «€ 13,07 per 1.000 kilogram» vervangen door: € 14,22 per 1.000 kilogram.

2. In onderdeel d wordt «13,07 per 1.000 kilogram» vervangen door: nihil.

Licence