Base description which applies to whole site

ARTIKEL III

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

Het in artikel 22, tweede lid, genoemde bedrag wordt vervangen door: € 2.265.

B

Het in artikel 22b, tweede lid, als eerste genoemde bedrag wordt vervangen door: € 1.418.

C

Het in artikel 22c, tweede lid, genoemde bedrag wordt vervangen door: € 423.

Licence