Base description which applies to whole site

ARTIKEL VI

Indien het bij koninklijke boodschap van 18 juli 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, wordt met ingang van de eerste dag van de zesde kalendermaand na het tijdstip van die inwerkingtreding artikel 5 van de Wet op de kansspelbelasting als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «30,1 percent» vervangen door: 29 percent.

2. In het tweede lid wordt «1000/699» vervangen door: 100/71.

Licence