Base description which applies to whole site

ARTIKEL V

In de Wet op de kansspelbelasting wordt artikel 5 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «29 percent» vervangen door: 30,1 percent.

2. In het tweede lid wordt «100/71» vervangen door: 1000/699.

Licence