Base description which applies to whole site

ARTIKEL VII

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2026 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 5780» vervangen door «€ 5530».

Licence