Base description which applies to whole site

ARTIKEL VI

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2025 in artikel 3.76, tweede lid, «€ 6030» vervangen door «€ 5780».

Licence