Base description which applies to whole site

ARTIKEL XXVII

In de Wet bankenbelasting wordt artikel 10 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «0,044%» vervangen door «0,066%».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «0,022%» vervangen door «0,033%».

Licence