Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXVIII

In de Wet bankenbelasting wordt artikel 10 met ingang van 1 januari 2022 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «0,066%» vervangen door «0,044%».

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «0,033%» vervangen door «0,022%».

Licence