Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL XXX

Artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 vindt bij het begin van het kalenderjaar 2021 geen toepassing op de in artikel XXIX, onderdeel G, genoemde bedragen in de tabellen van artikel 9, eerste lid, van die wet.

Licence