Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.20, tweede lid, wordt «indien de auto niet wordt aangedreven door een motor die kan worden gevoed met waterstof» vervangen door «tenzij de auto wordt aangedreven door een motor die kan worden gevoed met waterstof of de auto is voorzien van geïntegreerde zonnepanelen waarbij de voor de aandrijving benodigde energie wordt opgeslagen in een accupakket dat geen lood bevat en de zonnepanelen een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek».

B

In artikel 3.76, tweede lid, wordt «€ 7.030» vervangen door «€ 6.670».

C

Het in artikel 8.14a, tweede lid, als laatste vermelde bedrag wordt verlaagd met € 113.

D

Het in artikel 8.17, tweede lid, als eerste vermelde bedrag wordt verhoogd met € 55.

Licence