Base description which applies to whole site

ARTIKEL II

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2022 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.10, eerste lid, komt de tarieftabel te luiden:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.129

9,42%

€ 35.129

€ 68.507

€ 3.309

37,07%

€ 68.507

€ 15.682

49,50%

B

In artikel 2.10a, eerste lid, komt de tarieftabel te luiden:

Bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare inkomen uit werk en woning dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.941

9,42%

€ 35.941

€ 68.507

€ 3.385

37,07%

€ 68.507

€ 15.457

49,50%

C

In artikel 3.76, tweede lid, wordt «€ 6.670» vervangen door «€ 6.310».

D

Het in artikel 8.14a, tweede lid, als laatste vermelde bedrag wordt verhoogd met € 77.

Licence