Base description which applies to whole site

ARTIKEL XIX

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2022 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 20a, eerste lid, komt de tarieftabel te luiden:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.129

9,42%

€ 35.129

€ 68.507

€ 3.309

37,07%

€ 68.507

€ 15.682

49,50%

B

In artikel 20b, eerste lid, komt de tarieftabel te luiden:

Bij een belastbaar loon van meer dan

maar niet meer dan

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde percentage te nemen van het gedeelte van het belastbare loon dat het in kolom I vermelde bedrag te boven gaat

I

II

III

IV

€ 35.941

9,42%

€ 35.941

€ 68.507

€ 3.385

37,07%

€ 68.507

€ 15.457

49,50%

Licence