Base description which applies to whole site

ARTIKEL IV

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen als volgt gewijzigd:

In artikel 9, derde lid, wordt «een medebewoner» vervangen door «een medebewoner van achttien jaar of ouder» en vervalt de tweede zin.

Licence