Base description which applies to whole site

ARTIKEL V

In de Wet op de huurtoeslag komt artikel 13, tweede lid, onderdeel c, te luiden:

  • c. na overschrijding van de in het eerste lid genoemde bedragen als de huurder eerder een huurtoeslag ten aanzien van de desbetreffende woning is toegekend.

Licence