Base description which applies to whole site

ARTIKEL XI

In de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt artikel 9 als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komt de tabel te luiden:

Bij een CO2-uitstoot vanaf

tot

bedraagt de belasting het in kolom III vermelde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend door het in kolom IV vermelde bedrag te vermenigvuldigen met het aantal gram/km CO2-uitstoot dat de in kolom I vermelde CO2-uitstoot te boven gaat

I

II

III

IV

0 gram/km

84

€ 376

€ 1

84 gram/km

109

€ 460

€ 62

109 gram/km

152

€ 2.010

€ 137

152 gram/km

168

€ 7.901

€ 224

168 gram/km

€ 11.485

€ 448

2. In het eerste lid, laatste zin, en tweede lid, laatste zin, wordt «83,59» vervangen door «86,67» en wordt «77» vervangen door «75».

ARTIKEL XII

Artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 vindt bij het begin van het kalenderjaar 2022 geen toepassing op de bedragen, genoemd in de tabel die is opgenomen in artikel 9, eerste lid, van die wet en op de bedragen, genoemd in de laatste zin van dat lid, en in de laatste zin van artikel 9, tweede lid, van die wet.

Licence