Base description which applies to whole site

ARTIKEL XII

Artikel 16b van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 vindt bij het begin van het kalenderjaar 2022 geen toepassing op de bedragen, genoemd in de tabel die is opgenomen in artikel 9, eerste lid, van die wet en op de bedragen, genoemd in de laatste zin van dat lid, en in de laatste zin van artikel 9, tweede lid, van die wet.

Licence