Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

ARTIKEL VIII

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 43, tweede lid, onderdeel b, wordt na «artikel 3.70, tweede lid, van die wet» ingevoegd «, zoals dat luidde op 31 december 2022» en wordt na «artikel 3.70, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van die wet» ingevoegd «, zoals dat luidde op 31 december 2022».

B

In artikel 49, derde lid, wordt «artikel 3 154» vervangen door «artikel 10a.28».

Licence