Base description which applies to whole site

ARTIKEL LII

De Wet fiscale maatregelen Klimaatakkoord wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel XI komt te luiden:

ARTIKEL XI

In de Wet op de accijns wordt met ingang van 1 januari 2023 in artikel 27 het bedrag voor halfzware olie, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, verhoogd met € 10,00.

B

In artikel XVII, onderdeel B, wordt «verlaagd met 4,34%» vervangen door «verhoogd met 10,01%».

Licence