Base description which applies to whole site

Naar een trendmatig begrotingsbeleid

Aanvullende informatie

De studiegroep begrotingsruimte adviseert over zowel de begrotingssystematiek als de begrotingsdoelstelling ten behoeve van de volgende kabinetsperiode.
Licence