Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1

BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN 2005

(bedragen in € mln)

 UitgavenVerplichtingen
Begr. 2005 (miljoenennota)Begr. 2005 (stand 2e suppl)  VerschilBegr. 2005 (miljoenennota)Begr. 2005 (stand 2e suppl)verschil
Rek. 2005Abs.Proc.Rek. 2005Abs.Proc.
Begrotingen          
IHuis der Koningin6,35,65,7– 0,6– 9,2   0,0 
IIaStaten-Generaal202,7*119,5115,61,1*0,5*5,0*2,23,01,2*24,0*
IIbOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 92,088,2   3,23,2  
IIIAlgemene Zaken53,253,053,20,0– 0,14,45,25,71,329,8
IVKoninkrijksrelaties152,2164,3166,514,49,419,023,626,47,438,8
VBuitenlandse Zaken incl EU (eigen middelen)10 343,110 848,110 746,4403,33,9572,5588,2610,838,36,7
VIJustitie5 333,45 643,15 577,8244,44,6989,31 062,01 091,1101,810,3
VIIBinnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties5 169,15 620,55 615,1446,08,6453,3580,4617,1163,836,1
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschap26 612,427 586,627 534,4922,03,51 303,61 259,21 163,6– 140,0– 10,7
IXaNationale Schuld (excl aflossing en uitgifte schuld)14 619,312 736,013 202,2– 1 417,1– 9,71 678,83 566,33 869,32 190,5130,5
IXbFinanciën (excl belastingen)3 893,514 192,214 085,610 192,1261,82 919,36 002,37 256,14 336,8148,6
XDefensie7 673,27 772,37 693,420,20,3397,6431,0427,830,27,6
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer3 129,13 546,93 494,3365,211,7130,0266,0299,8169,8130,6
XIIVerkeer en Waterstaat6 482,36 991,96 918,2435,96,7118,8117,6112,7– 6,1– 5,2
XIIIEconomische Zaken1 582,41 963,71 864,9282,517,92 927,37 135,37 541,54 614,2157,6
XIVLandbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit1 976,32 099,02 096,7120,46,1419,3557,5587,2167,940,1
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid23 869,524 163,324 120,6251,11,1532,1699,1758,9226,842,6
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport11 272,711 656,411 565,2292,52,623,147,667,344,2191,4
 Subtotaal122 370,6135 254,3134 943,912 573,310,312 493,422 346,424 441,511 948,195,6
            
 Begrotingsfondsen          
AInfrastructuurfonds5 789,66 252,86 075,4285,84,95 709,26 186,96 164,3455,18,0
BGemeentefonds11 699,612 026,611 996,2296,62,511 699,612 026,611 996,2296,62,5
CProvinciefonds981,51 005,51 004,022,52,3981,51 005,51 004,022,52,3
DFonds Economische Structuurversterking1 900,02 112,71 856,0– 44,0– 2,32 258,43 000,03 071,9813,536,0
EAOW-spaarfonds0,0 3 704,53 696,23 696,2– 8,3– 0,2
FDiergezondheidsfonds5,219,618,413,2253,15,210,922,817,6338,4
GBTW-compensatiefonds1 742,01 842,11 871,0129,07,41 742,01 842,11 871,0129,07,4
 Subtotaal144 488,5158 513,6157 764,813 276,39,238 593, 850 114,652 267,913 674,135,4

* Bedrag heeft betrekking op begrotingshoofdstukken IIa en IIb.

(bedragen in € mln)

 UitgavenVerplichtingen
Begr. 2005 (miljoenennota)Begr. 2005 (stand 2e suppl)  VerschilBegr. 2005 (miljoenennota)Begr. 2005 (stand 2e suppl)verschil
Rek. 2005Abs.Proc.Rek. 2005Abs.Proc.
 Belastingen     94 683,0102 952,0105 872,311 189,311,8
 Consolidatie– 10 223,8 – 13 366,5– 3 142,730,7– 10 223,8 – 13 366,5– 3 142,730,7
 Aanvullende posten1 702,8  – 1 702,8 1 814,1  – 1 814,1 
 Totale uitgaven en ontvangsten135 967,5158 513,6144 398,38 430,86,2124 867,1153 066,6144 773,719 906,615,9
 Aflossing en uitgifte vaste schuld24 748,926 312,026 862,02 113,18,537 030,432 414,032 111,0– 4 919,4– 13,3
 Mutatie vlottende schuld  5 146,05 146,0    0,0 
 Totaal160 716,4184 825,6176 406,315 689,814,7161 897,6185 480,6176 884,714 987,22,7
 Exclusief consolidatie*  189 772,8    190 251,2  

* De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening.

Licence