Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2

OVERZICHT VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN 2005

Overzicht 1 Verplichtingen De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2005

  Totaal bedrag (in € mln)Belangrijke fouten/onzekerheden* (in %)Fouten 2005 (in € mln)Onzekerheden 2005 (in € mln)
   20052004Belangrijk TotaalBelangrijk Totaal
 Begrotingen       
IHuis der Koningin5,7      
IIaStaten-Generaal124,0     1,3
IIbOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten89,2      
IIIAlgemene Zaken54,0   0,0  
IVKoninkrijksrelaties140,8      
VBuitenlandse Zaken10 527,60,40,225,332,114,014,0
VIJustitie5 513,4   6,7 0,3
VIIBinnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties7 332,1   4,2 1,1
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschap29 880,9   4,5 5,0
IXaNationale Schuld45 210,2      
IXbFinanciën20 083,5   0,7  
XDefensie7 219,32,40,679,289,793,896,6
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer5 927,64,11,2245,2251,4 0,3
XIIVerkeer en Waterstaat8 435,40,10,25,57,60,25,5
XIIIEconomische Zaken2 704,2   0,7 0,0
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 306,1   4,1 4,8
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid23 770,1 0,0 5,3  
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport11 776,60,30,16,616,525,326,0
 Totaal begrotingen181 100,70,30,1361,8423,4133,3154,9
 Begrotingsfondsen       
AInfrastructuurfonds6 934,41,40,454,254,240,941,4
BGemeentefonds11 898,8      
CProvinciefonds997,6      
DFonds Economische Structuurversterking0,0      
EAOW-spaarfonds0,0      
FDiergezondheidsfonds18,4      
GBTW-compensatiefonds0,0      
 Totaal fondsen19 849,10,50,154,254,240,941,4
 Totaal generaal200 949,80,30,1416,0477,6174,2196,4

* Onder belangrijke fouten en onzekerheden verstaat de Algemene Rekenkamer de fouten en onzekerheden die de tolerantiegrens op artikelniveau van een begrotingswet overschrijden. De totale fouten en onzekerheden bestaan uit de belangrijke en overige fouten en onzekerheden, dus ook die de tolerantiegrenzen niet overschrijden.

Overzicht 2 Uitgaven De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2005

  Totaal bedrag (in € mln)Belangrijke fouten/onzekerheden* (in %)Fouten 2005 (in € mln)Onzekerheden 2005 (in € mln)
   20052004Belangrijk TotaalBelangrijk Totaal
 Begrotingen       
IHuis der Koningin5,7      
IIaStaten-Generaal115,6   0,0 0,1
IIbOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten88,2   0,0  
IIIAlgemene Zaken53,2   0,0 0,0
IVKoninkrijksrelaties166,5      
VBuitenlandse Zaken10 746,40,20,317,235,87,28,1
VIJustitie5 577,80,90,411,612,738,343,6
VIIBinnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties5 615,1 0,9 14,3 4,3
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschap27 534,40,40,217,866,092,0100,0
IXaNationale Schuld45 210,2   0,0  
IXbFinanciën14 085,61,0 144,0144,0 2,1
XDefensie7 693,41,61,010,211,6112,6127,7
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer3 494,3   0,4 2,0
XIIVerkeer en Waterstaat6 918,20,20,60,14,412,321,6
XIIIEconomische Zaken1 864,90,60,511,415,70,00,1
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2 096,71,00,316,421,25,613,1
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid24 120,60,00,03,07,62,63,3
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport11 565,20,2 20,624,2 0,5
 Totaal begrotingen166 951,90,30,2252,3358,1270,5326,3
 Begrotingsfondsen       
AInfrastructuurfonds6 075,42,33,931,331,3108,9112,7
BGemeentefonds11 996,2      
CProvinciefonds1 004,0      
DFonds Economische Structuurversterking1 856,0      
EAOW-spaarfonds0,0      
FDiergezondheidsfonds18,4     0,0
GBTW-compensatiefonds1 871,08,480,0  157,2157,2
 Totaal fondsen22 820,91,37,031,331,3266,0269,9
 Totaal generaal189 772,80,41,1283,5389,3536,5596,2

* Onder belangrijke fouten en onzekerheden verstaat de Algemene Rekenkamer de fouten en onzekerheden die de tolerantiegrens op artikelniveau van een begrotingswet overschrijden. De totale fouten en onzekerheden bestaan uit de belangrijke en overige fouten en onzekerheden, dus ook die de tolerantiegrenzen niet overschrijden.

Overzicht 3 Ontvangsten De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2005

  Totaal bedrag (in € mln)Belangrijke fouten/onzekerheden* (in %)Fouten 2005 (in € mln)Onzekerheden 2005 (in € mln)
   20052004Belangrijk TotaalBelangrijk Totaal
 Begrotingen       
IHuis der Koningin0,0      
IIaStaten-Generaal3,0      
IIbOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten3,2      
IIIAlgemene Zaken5,7      
IVKoninkrijksrelaties26,4      
VBuitenlandse Zaken610,8 0,1 1,1 0,2
VIJustitie1 091,1   0,2 0,0
VIIBinnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties617,1      
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschap1 163,6 0,0    
IXaNationale Schuld35 980,3   0,3  
IXbFinanciën113 128,4   11,5 3,1
XDefensie427,8   1,9 0,0
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer299,8   0,0  
XIIVerkeer en Waterstaat112,71,70,3  1,92,3
XIIIEconomische Zaken7 541,5      
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit587,2     0,0
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid758,9     0,3
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport67,3      
 Totaal begrotingen162 424,80,00,00,015,01,96,0
 Begrotingsfondsen       
AInfrastructuurfonds6 164,3   0,0 2,4
BGemeentefonds11 996,2      
CProvinciefonds1 004,0      
DFonds Economische Structuurversterking3 071,9   0,6  
EAOW-spaarfonds3 696,2      
FDiergezondheidsfonds22,8      
GBTW-compensatiefonds1 871,0      
 Totaal fondsen27 826,40,00,00,00,60,02,4
 Totaal generaal190 251,20,00,00,015,61,98,4

* Onder belangrijke fouten en onzekerheden verstaat de Algemene Rekenkamer de fouten en onzekerheden die de tolerantiegrens op artikelniveau van een begrotingswet overschrijden. De totale fouten en onzekerheden bestaan uit de belangrijke en overige fouten en onzekerheden, dus ook die de tolerantiegrenzen niet overschrijden.

Overzicht 4 Saldibalans De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2005

  Totaal saldo debet + credit (in € mln)Beoordeeld totaal (in € mln)Belangrijke fouten/onzekerheden* (in %)Fouten 2005 (in € mln)Onzekerheden 2005 (in € mln)
    20052004Belangrijk TotaalBelangrijk Totaal
 Begrotingen        
IHuis der Koningin11,45,7      
IIaStaten-Generaal189,392,0      
IIbOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten373,9184,2      
IIIAlgemene Zaken144,815,0      
IVKoninkrijksrelaties2 319,51 134,5      
VBuitenlandse Zaken44 625,433 099,10,00,00,00,7 0,1
VIJustitie23 212,210 520,0   2,2 1,8
VIIBinnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties34 307,016 541,3   2,6 1,6
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschap123 676,760 737,1   27,0 5,0
IXaNationale Schuld584 248,4253 742,3   0,2  
IXbFinanciën418 297,1195 238,90,30,045,345,3628,0628,9
XDefensie31 007,515 199,8   32,1 9,7
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer30 150,614 776,80,10,017,517,5  
XIIVerkeer en Waterstaat27 614,113 699,10,20,227,427,4 2,6
XIIIEconomische Zaken39 019,818 014,3   7,8 0,5
XIVLandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit20 300,510 204,01,80,8108,8112,072,685,8
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid102 673,850 794,90,10,1 1,537,237,6
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport53 133,526 499,80,72,0196,2196,2  
 Totaal begrotingen2 255 804,3720 498,80,20,1395,3472,6737,8773,7
 Begrotingsfondsen        
AInfrastructuurfonds55 657,121 753,20,10,322,976,36,478,6
BGemeentefonds105 907,740 957,6      
CProvinciefonds14 342,86 167,3      
DFonds Economische Structuurversterking8 745,43 817,6      
EAOW-spaarfonds46 019,823 009,9      
FDiergezondheidsfonds781,4377,1      
GBTW-compensatiefonds4 096,8177,4      
 Totaal fondsen235 551,096 260,20,00,122,976,36,478,6
 Totaal generaal2 491 355,3816 759,00,10,1418,2548,8744,2852,2

* Onder belangrijke fouten en onzekerheden verstaat de Algemene Rekenkamer de fouten en onzekerheden die de tolerantiegrens op artikelniveau van een begrotingswet overschrijden. De totale fouten en onzekerheden bestaan uit de belangrijke en overige fouten en onzekerheden, dus ook die de tolerantiegrenzen niet overschrijden.

Overzicht 5 baten-lastendiensten De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2005 (bedragen in € mln)

Hfd.NaamBatenLastenKap.uitg.Kap.ontv.
IIIDienst Publiek en Communicatie41,941,30,01,6
 Fouten0,0
VCentrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden11,311,10,20,2
 Fouten0,1
VIImmigratie- en Naturalisatiedienst332,6326,89,70,4
 Fouten8,8
 Onzekerheden2,5
VIDienst Justitiële Inrichtingen1 839,41 816,080,613,3
 Fouten2,4
 Onzekerheden20,6
VICentraal Justitieel Incassobureau78,076,95,4
VIJustitiele Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening22,516,30,4
VINederlands Forensisch Instituut45,345,86,90,1
VIIKorps Landelijke Politiediensten444,4443,021,61,9
 Fouten3,7
VIIInformatievoorziening Overheidspersoneel14,514,61,81,0
VIICentrale Archief Selectiedienst7,77,40,3
VIIBasisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten68,060,03,03,0
VIIICT-Organisatie (ITO)83,883,91,10,1
 Fouten0,2
VIIICentrale Financiën Instellingen75,975,14,51,6
VIIINationaal Archief16,917,52,12,5
XDienst Gebouwen, Werken en Terreinen124,4121,48,65,1
 Fouten0,3
 Onzekerheden0,2
XDefensie Telematica Organisatie290,9306,585,855,6
 Fouten2,3
 Onzekerheden5,4
XAgentschap Paresto120,6128,95,33,2
 Fouten0,0
 Onzekerheden0,1
XIRijksgebouwendienst1 354,01 336,9688,2446,4
XIIKoninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut45,044,91,40,0
 Fouten0,3
 Onzekerheden0,10,4
XIIISenterNovem100,499,92,30,1
 Fouten0,8
 Onzekerheden0,4
XIIIEconomische Voorlichtingsdienst39,339,23,20,1
 Fouten0,2
 Onzekerheden
XIIIOctrooicentrum Nederland14,013,50,80,0
 Fouten0,0
XIIITelecom32,028,910,4
 Fouten0,0
 Onzekerheden0,0
XIVPlantenziektekundige Dienst30,031,22,00,3
 Fouten0,2
 Onzekerheden0,8
XIVVoedsel- en Warenautoriteit193,6196,67,33,3
 Fouten3,0
 Onzekerheden0,3
XIVDienst Landelijk Gebied100,199,36,57,2
 Fouten0,4
XIVDienst Regelingen141,9140,427,019,6
 Fouten2,0
 Onzekerheden0,1
XIVAlgemene Inspectiedienst61,159,314,911,4
XVAgentschap SZW15,612,80,6
 Fouten0,0
XVInspectie Werk en Inkomen22,523,60,3
 Fouten0,0
XVICollege ter Beoordeling van Geneesmiddelen22,323,10,6
XVINederlands Vaccin Instituut98,395,36,725,4
 Fouten0,6
XVICentraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg18,818,41,7
XVIRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu205,6200,95,83,5
 Totaal5 985,65 822,71 016,7606,9
 Totaal fouten13,25,5
 Totaal onzekerheden30,40,4
Licence