Base description which applies to whole site

BIJLAGE 3

OVER- EN ONDERSCHRIJDINGEN PER BEGROTINGSHOOFDSTUK

De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2005 (bedragen in € mln)

  VerplichtingenUitgavenOntvangsten
  OverschrijdingenOnderschrij-dingenSaldoOverschrijdingenOnderschrij-dingenSaldoOverschrijdingenOnderschrij-dingenSaldo
IHuis der Koningin0,10,00,10,10,00,10,00,00,0
IIaStaten-Generaal6,9– 2,44,50,0– 3,9– 3,90,8– 0,00,8
IIbOverige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten0,2– 3,2– 3,00,0– 3,7– 3,70,3– 0,30,0
IIIAlgemene Zaken1,3– 0,31,00,6– 0,40,20,50,00,5
IVKoninkrijksrelaties6,9– 10,9– 4,05,7– 3,52,24,2– 1,42,8
VBuitenlandse Zaken13,0– 579,1– 566,123,3– 125,1– 101,732,810,222,6
VIJustitie48,0– 177,0– 129,127,3– 92,6– 65,429,5– 0,329,2
VIIBinnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties191,3– 146,145,215,4– 20,85,436,70,036,7
VIIIOnderwijs, Cultuur en Wetenschap2 398,6– 209,72 188,933,6– 85,852,221,9– 117,5– 95,6
IXaNationale Schuld6 162,3– 0,06 162,26 162,3– 0,06 162,20,00,00,0
IXbFinanciën1 165,7– 7 717,8– 6 552,1161,5– 268,1– 106,64 174,20,04 174,2
XDefensie109,9– 537,3– 427,4258,0– 336,9– 79,040,944,1– 3,2
XIVolkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer213,0– 173,639,427,6– 80,2– 52,646,2– 12,433,9
XIIVerkeer en Waterstaat72,4– 119,5– 47,10,3– 74,0– 73,74,99,8– 4,9
XIIIEconomische Zaken24,4– 130,1– 105,64,7– 103,4– 98,7473,6– 67,4406,1
XIVLandbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit94,7– 29,265,532,7– 35,0– 2,362,0– 32,229,8
XVSociale Zaken en Werkgelegenheid16,1– 695,4– 679,424,5– 67,2– 42,863,8– 4,059,8
XVIVolksgezondheid, Welzijn en Sport531,0– 118,9412,125,2– 116,3– 91,120,8– 1,019,8
AInfrastructuurfonds151,2– 172,9– 21,876,4– 253,9– 177,5135,3– 15,7119,6
BGemeentefonds0,0– 124,4– 124,40,0– 30,4– 30,40,0– 30,430,4
CProvinciefonds0,0– 9,9– 9,90,0– 1,5– 1,50,0– 1,5– 1,5
DFonds Economische Structuurversterking0,00,00,0328,6– 256,771,971,90,071,9
EAOW-spaarfonds0,00,00,00,00,00,00,00,00,0
FDiergezondheidsfonds0,0– 1,2– 1,20,0– 1,2– 1,211,90,011,9
GBTW-compensatiefonds0,00,00,028,90,028,928,90,028,9
Totaal11 207,0– 10 958,9248,17 236,5– 1 960,8– 5 276,95 260,8– 348,0 4 912,8
Licence