Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.1 Buitenlandse Zaken (V)

Dit ministerie blijft qua naam en begrotingsnummer ongewijzigd.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 Buitenlandse Zaken

Taken

  

Alle beleidstaken, inclusief ontwikkelingssamenwerking

BuZa

BuZa

Bijdrage Wereldbank/ODA

Financiën

BuZa

Coördinatie en bevordering EU- en internationaal milieubeleid

VROM

BuZa

Wereldomroep

OCW

BuZa

Uitgaven totaal (€ x 1 000)

10 557 626

10 607 626

Alle beleidstaken, inclusief Ontwikkelingssamenwerking

10 557 626

10 557 626

Bijdrage Wereldbank/ODA

50 000

50 000

Coördinatie en bevordering EU en internationaal milieu beleid

0

0

Wereldomroep

0

0

Licence