Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

2.2 Justitie (VI)

Het Ministerie van Justitie krijgt een nieuwe naam: het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ). Het begrotingsnummer blijft VI.

Onderdeel

Begroting 2011 voor herindeling

Wordt in 2011 Veiligheid en Justitie (VenJ)

Wordt in 2011

Taken

   

Rijkswet Nederlanderschap

Justitie

 

BZK

Vreemdelingenzaken, inclusief IND,COA, DTV 1 en grensbewaking

Justitie

 

BZK/I&A

Overig beleid Justitie

Justitie

VenJ

 

Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdbescherming

JenG

VenJ

 

Nationale crisis- en veiligheidsbeleid, veiligheid en bestuur, inspectie openbare orde en veiligheid

BZK

VenJ

 

Veiligheidsregio's en politie

BZK

VenJ

 

Uitgaven totaal Justitie/VenJ

(€ x 1 000)

5 752 596

10 990 825

 

Rijkswet Nederlanderschap

   

Vreemdelingenzaken, inclusief IND,COA, DTV en grensbewaking

777 094

 

765 573

Overig beleid Justitie

4 825 943

4 949 772

 

Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, Jeugdbescherming

446 455

446 455

 

Nationale crisis- en veiligheidsbeleid, veiligheid en bestuur, inspectie openbare orde en veiligheid 2

136 464

147 200

 

Veiligheidsregio's en politie

5 159 841

5 447 398

 
1

IND: Immigratie- en Naturalisatiedienst; COA: Centraal Orgaan opvang asielzoekers; DTV: Dienst Terugkeer en Vertrek.

2

Het Ministerie van VenJ boekt meer budget in voor deze beleidstaken (ruim € 298 miljoen) dan er bij het Ministerie van BZK uit de begroting verdwijnt.

Licence