Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 2 OVERZICHT VAN FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE REKENINGEN 2010

Overzicht 2A. Overzicht van fouten en onzekerheden 2010: verplichtingen
 

Verantwoord bedrag 2009

Totaal fouten en onzekerheden 2009

Verantwoord bedrag 2010

Totaal fouten 2010

Totaal onzekerheden 2010

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

 

I

De Koning

7,0

 

39,6

    

IIa

Staten-Generaal

133,3

 

147,6

0,2

0,3

  

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

112,9

 

115,0

0,6

0,7

  

III

Algemene Zaken

68,7

 

73,3

    

IIIa

Kabinet der Koningin

2,3

 

2,4

    

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,7

 

0,8

    

IV

Koninkrijksrelaties

671,1

0,1

3 650,6

0,1

3,0

  

V

Buitenlandse Zaken inclusief EU (eigen middelen)

10 323,3

0,1

12 820,5

0,1

17,5

0,0

0,4

VI

Justitie

5 895,0

1,1

5 741,7

0,2

10,9

0,1

6,7

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6 720,3

0,1

6 392,8

0,1

5,2

0,1

3,3

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

37 737,3

0,5

37 368,9

0,8

296,6

0,1

19,0

IXa

Nationale Schuld (exclusief aflossing en uitgifte schuld)

62 976,0

 

43 250,1

    

IXb

Financiën (exclusief belastingen)

119 142,7

0,0

9 776,1

0,0

2,1

0,0

0,3

X

Defensie

8 582,0

0,9

7 241,4

0,4

29,0

0,5

35,9

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1 761,3

0,4

927,5

0,8

7,0

  

XII

Verkeer en Waterstaat

9 344,4

0,1

9 087,7

0,1

9,6

  

XIII

Economische Zaken

4 744,2

1,1

11 486,6

0,0

4,6

0,0

4,9

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2 561,9

1,3

2 359,7

0,7

16,6

1,3

29,6

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 553,4

0,0

28 953,1

0,0

3,0

0,0

2,2

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15 449,1

4,3

21 708,2

3,2

700,1

0,0

6,2

XVII

Jeugd en Gezin

6 471,0

0,1

6 480,9

0,0

2,9

0,7

45,2

XVIII

Wonen, Wijken en Integratie

4 071,5

0,0

4 672,0

0,2

9,0

0,0

0,1

 

Totaal begrotingen

326 329,2

0,3

212 296,4

0,5

1 118,1

0,1

153,7

 

Begrotingsfondsen

       

A

Infrastructuurfonds

5 240,9

0,1

9 660,8

0,0

0,9

  

B

Gemeentefonds

17 699,9

 

18 607,1

    

C

Provinciefonds

1 321,6

 

1 482,6

    

D

Fonds Economische Structuurversterking

       

E

AOW-spaarfonds

       

F

Diergezondheidsfonds

14,6

 

55,3

    

G

BTW-compensatiefonds

       

H

Waddenfonds

29,2

0,0

37,0

    
 
 

Totaal begrotingsfondsen

24 306,2

0,0

29 842,8

0,0

0,9

0,0

0,0

 
 

Totaal generaal

350 635,4

0,3

242 139,2

0,5

1 118,9

0,1

153,7

Overzicht 2B/C. Overzicht van fouten en onzekerheden 2010: uitgaven en ontvangsten 1
  

Verantwoord bedrag 2009 2

Totaal fouten en onzekerheden 2009

Verantwoord bedrag 20102

Totaal fouten 2010

 

Totaal onzekerheden 2010

 
  

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

       

I

De Koning

7,0

 

39,8

    

IIa

Staten-Generaal

143,0

0,6

149,2

0,1

0,2

  

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

114,4

0,7

118,9

0,4

0,4

0,1

0,2

III

Algemene Zaken

70,8

0,4

76,0

    

IIIa

Kabinet der Koningin

2,3

 

4,7

0,8

0,0

  

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,7

 

0,8

    

IV

Koninkrijksrelaties

735,6

0,2

2 917,0

0,0

0,1

0,1

3,7

V

Buitenlandse Zaken inclusief EU (eigen middelen)

14 071,7

0,4

11 690,0

0,3

39,4

0,1

11,8

VI

Justitie

7 554,0

1,0

7 163,8

0,7

49,8

0,1

10,1

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6 911,0

0,3

6 468,6

0,0

1,1

0,0

0,1

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

38 501,5

0,5

39 723,6

0,3

138,2

0,3

133,0

IXa

Nationale Schuld (exclusief aflossing en uitgifte schuld)

130 488,7

0,0

101 254,0

    

IXb

Financiën (exclusief belastingen)

135 366,5

0,1

133 921,1

0,0

28,0

0,1

97,0

X

Defensie

9 199,5

1,3

8 918,1

0,6

56,3

0,6

49,7

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1 816,9

0,4

1 518,7

1,2

19,0

0,7

10,8

XII

Verkeer en Waterstaat

9 172,8

0,2

9 526,1

0,0

0,1

0,1

13,0

XIII

Economische Zaken

12 639,4

0,0

8 967,9

0,1

8,8

0,1

12,2

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

3 063,3

1,9

3 136,0

0,5

16,1

0,7

23,4

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

27 814,0

0,0

30 279,9

0,0

0,5

0,0

0,7

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15 836,0

0,4

22 596,3

0,2

40,8

0,3

73,6

XVII

Jeugd en Gezin

6 638,5

0,2

6 970,0

0,3

18,9

0,1

6,2

XVIII

Wonen, Wijken en Integratie

6 058,3

1,0

4 393,5

1,0

45,5

0,4

15,8

         

Totaal begrotingen

426 206,00

0,2

399 833,9

0,1

463,0

0,1

461,4

         

Begrotingsfondsen

       

A

Infrastructuurfonds

14 828,0

0,4

17 547,9

0,0

0,3

0,1

18,5

B

Gemeentefonds

35 366,0

 

36 762,2

    

C

Provinciefonds

2 658,4

 

2 965,3

    

D

Fonds Economische Structuurversterking

3 448,3

0,1

4 627,7

0,0

0,1

0,0

0,6

E

AOW-spaarfonds

4 793,6

 

5 083,5

    

F

Diergezondheidsfonds

18,5

 

115,3

    

G

BTW-compensatiefonds

5 154,2

 

5 578,9

    

H

Waddenfonds

48,1

1,0

10,8

0,1

0,0

  
         

Totaal begrotingsfondsen

66 315,10

0,1

72 691,4

0

0,5

0

19,1

         

Totaal generaal

492 521,20

0,2

472 525,3

0,1

463,5

0,1

480,5

1

Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de uitgaven + ontvangsten

2

Uitsplitsing van het verantwoord bedrag naar uitgaven en ontvangsten vindt plaats in bijlagen 2b en 2c

Overzicht 2B. Overzicht van fouten en onzekerheden 2010: uitgaven 1
 

Verantwoord bedrag 2009

Totaal fouten en onzekerheden 2009

Verantwoord bedrag 2010

Totaal fouten 2010

Totaal onzekerheden 2010

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

 

I

De Koning

7,0

 

39,6

    

IIa

Staten-Generaal

134,7

0,6

145,7

0,1

0,2

  

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

110,1

0,7

114,2

0,4

0,4

0,1

0,2

III

Algemene Zaken

67,9

0,4

72,4

    

IIIa

Kabinet der Koningin

2,3

 

2,4

1,6

0,0

  

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,7

 

0,8

    

IV

Koninkrijksrelaties

607,9

0,2

1 744,0

0,0

0,1

0,2

3,7

V

Buitenlandse Zaken inclusief EU (eigen middelen)

11 136,2

0,5

10 983,5

0,4

39,4

0,1

11,8

VI

Justitie

6 239,6

1,0

6 098,9

0,8

47,6

0,2

9,2

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6 012,0

0,1

6 055,5

0,0

1,1

0,0

0,1

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

36 285,5

0,6

37 172,7

0,4

136,8

0,3

129,9

IXa

Nationale Schuld (exclusief aflossing en uitgifte schuld)

62 976,0

0,0

43 250,1

    

IXb

Financiën (exclusief belastingen)

14 044,9

 

12 160,5

0,1

15,0

0,0

1,1

X

Defensie

8 732,6

1,3

8 471,6

0,6

53,4

0,5

43,4

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1 487,3

0,4

1 110,5

1,7

19,0

1,0

10,8

XII

Verkeer en Waterstaat

9 074,6

0,2

9 441,4

0,0

0,1

0,1

13,0

XIII

Economische Zaken

2 805,9

0,1

2 809,9

0,3

8,8

0,4

12,2

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2 549,6

2,3

2 637,1

0,4

9,2

0,9

23,4

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

26 900,6

0,0

29 136,6

0,0

0,5

0,0

0,7

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15 267,3

0,4

21 747,4

0,2

40,8

0,3

73,6

XVII

Jeugd en Gezin

6 498,9

0,2

6 730,3

0,3

17,8

0,1

6,2

XVIII

Wonen, wijken en integratie

5 061,5

1,2

3 832,9

1,2

45,5

0,4

15,8

 

Totaal begrotingen

216 003,0

0,3

203 757,9

0,2

435,7

0,2

355,1

 

Begrotingsfondsen

       

A

Infrastructuurfonds

7 352,2

0,9

8 782,7

0,0

0,3

0,2

18,5

B

Gemeentefonds

17 683,0

 

18 381,1

    

C

Provinciefonds

1 329,2

 

1 482,6

    

D

Fonds Economische Structuurversterking

1 724,1

0,1

2 313,8

0,0

0,1

0,0

0,6

E

AOW-spaarfonds

0,0

      

F

Diergezondheidsfonds

14,6

 

55,3

    

G

BTW-compensatiefonds

2 577,1

 

2 789,4

    

H

Waddenfonds

14,3

3,2

6,3

0,1

0,0

  
 

Totaal begrotingsfondsen

30 694,5

0,2

33 811,2

0,0

0,5

0,1

19,1

 

Totaal generaal

246 697,4

0,3

237 569,1

0,2

436,2

0,2

374,2

1

Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de uitgaven

Overzicht 2C. Overzicht van fouten en onzekerheden 2010: ontvangsten 1
 

Verantwoord bedrag 2009

Totaal fouten en onzekerheden 2009

Verantwoord bedrag 2010

Totaal fouten 2010

Totaal onzekerheden 2010

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

 

I

De Koning

  

0,1

    

IIa

Staten-Generaal

8,3

 

3,5

    

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

4,3

 

4,7

    

III

Algemene Zaken

2,9

 

3,7

    

IIIa

Kabinet der Koningin

  

2,4

    

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

  

0,0

    

IV

Koninkrijksrelaties

127,7

 

1 173,0

    

V

Buitenlandse Zaken inclusief EU (eigen middelen)

2 935,6

 

706,5

0,0

0,0

  

VI

Justitie

1 314,4

0,8

1 064,8

0,2

2,2

0,1

0,9

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

899,0

1,9

413,0

    

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2 216,0

0,1

2 550,9

0,1

1,4

0,1

3,1

IXa

Nationale Schuld (exclusief aflossing en uitgifte schuld)

67 512,7

 

58 003,9

    

IXb

Financiën (exclusief belastingen)

121 321,7

0,1

121 760,6

0,0

12,9

0,1

95,9

X

Defensie

466,9

1,1

446,4

0,6

2,9

1,4

6,3

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

329,6

0,1

408,2

    

XII

Verkeer en Waterstaat

98,1

 

84,7

    

XIII

Economische Zaken

9 833,5

 

6 158,0

    

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

513,7

 

498,9

1,4

6,8

  

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

913,4

0,1

1 143,3

0,0

0,0

0,0

0,0

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

568,7

 

848,9

    

XVII

Jeugd en Gezin

139,6

 

239,7

0,4

1,0

  

XVIII

Wonen, wijken en integratie

996,8

0,2

560,6

    
 

Totaal begrotingen

210 203,0

0,1

196 075,9

0,0

27,3

0,1

106,3

 

Begrotingsfondsen

       

A

Infrastructuurfonds

7 475,7

 

8 765,2

    

B

Gemeentefonds

17 683,0

 

18 381,1

    

C

Provinciefonds

1 329,2

 

1 482,6

    

D

Fonds Economische Structuurversterking

1 724,1

 

2 313,8

    

E

AOW-spaarfonds

4 793,6

 

5 083,5

    

F

Diergezondheidsfonds

4,0

 

60,0

    

G

BTW-compensatiefonds

2 577,1

 

2 789,4

    

H

Waddenfonds

33,9

 

4,5

    
 

Totaal begrotingsfondsen

35 620,7

0,0

38 880,2

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Totaal generaal

245 823,7

0,1

234 956,1

0,0

27,3

0,0

106,3

1

Omvangsbasis voor de artikeltolerantie is totaal van de ontvangsten

Overzicht 2D. Overzicht van fouten en onzekerheden 2010: baten-lastendiensten

Hoofdstuk

Naam

Aantal baten-lastendiensten

Totaal baten

Fouten

 

Onzekerheden

 

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

III

Algemene Zaken

1

51,8

    

V

Buitenlandse Zaken inclusief EU (eigen middelen)

1

29,8

    

VI

Justitie

6

2 892,5

1,2

33,3

1,5

43,3

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

8

1 057,9

1,0

10,1

0,0

0,2

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2

283,3

0,0

0,1

0,2

0,5

IXb

Financiën (exclusief belastingen)

2

39,4

2,3

0,9

  

X

Defensie

3

781,8

0,6

4,5

0,3

2,3

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1

6,8

    

XII

Verkeer en Waterstaat

3

2 734,6

0,1

2,5

2,7

73,8

XIII

Economische Zaken

2

315,2

0,6

1,8

1,9

6,0

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

6

729,5

0,1

1,0

1,1

8,1

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2

32,2

0,4

0,1

  

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6

645,9

1,9

12,0

2,0

12,7

XVIII

Wonen, wijken en integratie

2

1 488,2

0,4

5,8

  
 

Totaal baten-lastendiensten

45

11 088,8

0,7

72,1

1,3

146,9

Overzicht 2E. Overzicht van fouten en onzekerheden 2010: saldibalans
 

Verantwoord bedrag 2009

Totaal fouten en onzekerheden 2009

Verantwoord bedrag 2010

Totaal fouten 2010

Totaal onzekerheden 2010

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

 

I

De Koning

  

28,6

    

IIa

Staten-Generaal

73,6

 

111,7

    

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

13,4

 

18,6

    

III

Algemene Zaken

4,5

 

5,5

    

IIIa

Kabinet der Koningin

0,1

 

0,1

    

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,0

 

0,0

    

IV

Koninkrijksrelaties

833,1

 

3 253,0

0,0

0,7

  

V

Buitenlandse Zaken inclusief EU (eigen middelen)

17 656,8

0,0

19 295,6

0,2

32,4

0,4

 

VI

Justitie

3 401,8

0,8

2 959,8

  

0,5

 

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

11 846,4

0,2

12 018,6

0,1

8,4

  

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

47 835,9

0,7

49 533,8

0,8

380,7

0,0

 

IXa

Nationale Schuld (exclusief aflossing en uitgifte schuld)

323 074,4

0,0

351 251,3

    

IXb

Financiën (exclusief belastingen)

271 365,8

0,1

270 309,8

0,0

62,8

0,0

 

X

Defensie

9 268,8

0,5

8 139,2

0,2

18,1

0,0

 

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

4 648,3

0,0

4 151,8

    

XII

Verkeer en Waterstaat

9 095,6

0,4

8 052,4

0,3

20,5

0,1

 

XIII

Economische Zaken

24 631,8

0,1

48,5

21,3

10,3

6,3

 

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

9 285,6

0,7

9 791,0

0,3

30,9

0,2

 

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

23 932,9

0,0

24 745,2

0,0

1,6

  

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

11 065,5

0,0

12 014,1

    

XVII

Jeugd en Gezin

       

XVIII

Wonen, wijken en integratie

8 013,9

0,7

6 874,7

0,2

12,0

0,0

 
 

Totaal begrotingen

776 048,1

0,1

782 603,2

0,1

578,7

0,0

212,1

 

Begrotingsfondsen

       

A

Infrastructuurfonds

21 147,2

0,4

21 050,6

0,0

1,6

0,0

2,5

B

Gemeentefonds

46 930,5

 

37 190,6

    

C

Provinciefonds

3 472,1

 

1 432,0

    

D

Fonds Economische Structuurversterking

113,5

 

80,4

    

E

AOW-spaarfonds

       

F

Diergezondheidsfonds

256,8

 

123,0

    

G

BTW-compensatiefonds

2 762,5

 

215,9

    

H

Waddenfonds

71,1

 

105,2

    
 

Totaal begrotingsfondsen

74 753,7

0,1

60 197,7

0,0

1,6

0,0

2,5

 

Totaal generaal

850 801,8

0,1

842 801,0

0,1

580,2

0,0

214,6

Licence