Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BIJLAGE 1 BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN

Overzicht 1. Begrote en verantwoorde bedragen (bedragen in miljoenen euro’s) 1
 

Uitgaven

Vastgestelde

begroting 2010

Rekening 2010

Ontvangsten

Vastgestelde

begroting 2010

Rekening 2010

Begrotingen

    

I

De Koning

39,6

39,6

 

0,1

IIa

Staten-Generaal

136,7

145,7

2,5

3,5

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

108,2

114,2

3,2

4,7

III

Algemene Zaken

72,0

72,4

3,5

3,7

IIIa

Kabinet der Koningin

2,4

2,4

2,4

2,4

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1,1

0,8

 

0,0

IV

Koninkrijksrelaties

323,4

1 744,0

16,1

1 173,0

V

Buitenlandse Zaken inclusief EU (eigen middelen)

11 873,4

10 983,5

709,3

706,5

VI

Justitie

5 968,3

6 098,9

1 335,2

1 064,8

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

5 883,2

6 055,5

530,1

413,0

VIII

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

36 542,2

37 172,7

2 047,9

2 550,9

IXa

Nationale Schuld (exclusief aflossing en uitgifte schuld)

45 449,5

43 250,1

58 808,2

58 003,9

IXb

Financiën (exclusief belastingen)

7 281,7

12 160,5

116 323,6

121 760,6

X

Defensie

8 460,9

8 471,6

420,0

446,4

XI

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

1 409,1

1 110,5

412,5

408,2

XII

Verkeer en Waterstaat

9 732,1

9 441,4

71,9

84,7

XIII

Economische Zaken

2 959,9

2 809,9

5 798,7

6 158,0

XIV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2 488,7

2 637,1

536,1

498,9

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

27 287,6

29 136,6

1 123,7

1 143,3

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

15 217,0

21 747,4

108,0

848,9

XVII

Jeugd en Gezin

6 509,9

6 730,3

14,9

239,7

XVIII

Wonen, wijken en integratie

3 717,3

3 832,9

485,8

560,6

 

I

Subtotaal

191 464,3

203 757,9

188 753,7

196 075,9

 

Begrotingsfondsen

    

A

Infrastructuurfonds

8 629,5

8 782,7

8 629,5

8 765,2

B

Gemeentefonds

18 046,6

18 381,1

18 046,6

18 381,1

C

Provinciefonds

1 302,5

1 482,6

1 302,5

1 482,6

D

Fonds Economische Structuurversterking

3 138,6

2 313,8

3 138,6

2 313,8

E

AOW-spaarfonds

0

0

5 087,8

5 083,5

F

Diergezondheidsfonds

8,7

55,3

8,7

60,0

G

BTW-compensatiefonds

2 670,4

2 789,4

2 670,4

2 789,4

H

Waddenfonds

40,5

6,3

33,9

4,5

 

I

Subtotaal

33 836,8

33 811,2

38 918,0

38 880,2

 

Totaal generaal

225 301,1

237 569,1

227 671,7

234 956,1

1

De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening. De bedragen van de begrotingsfondsen zijn exclusief overlopende posten

Licence