Base description which applies to whole site

BIJLAGE 1 BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN

(bedragen in € mln)
   

Uitgaven

 

Ontvangsten

 
   

Vastgestelde begroting 2012

Rekening 2012

Vastgestelde begroting 2012

Rekening 2012

Begrotingen

I

De Koning

39,5

40,2

0,0

0,4

IIa

Staten-Generaal

141,9

147,2

3,0

6,9

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

111,4

117,2

5,2

6,9

III

Algemene Zaken

56,8

52,8

3,4

6,5

IIIa

Kabinet der Koningin

2,4

2,4

2,4

2,4

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

1,1

0,9

0,0

0,0

IV

Koninkrijksrelaties

428,1

431,7

33,4

110,3

V

Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)

11.723,6

10.774,1

740,5

760,8

VI

Veiligheid en Justitie

11.407,7

11.467,3

1.350,6

1.320,3

VII

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

4.809,3

5.028,3

665,6

701,1

VIII

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

33.694,0

34.169,2

1.197,6

1.244,7

IXa

Nationale Schuld

45.729,0

60.819,6

44.534,9

68.542,5

IXb

Financiën

12.602,5

11.362,8

129.887,2

114.847,9

X

Defensie

7.866,3

8.066,8

341,1

433,6

XII

Infrastructuur en Milieu

10.805,9

10.503,7

57,3

97,7

XIII

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

5.372,8

4.853,8

12.932,6

12.543,6

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31.066,0

31.898,0

1.847,5

2.103,2

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17.565,0

18.813,8

45,8

900,8

           
 

Subtotaal

193.423,4

208.549,6

193.647,9

203.629,7

           

Begrotingsfondsen

A

Infrastructuurfonds

7.986,7

7.599,2

7.986,7

7.643,3

B

Gemeentefonds

18.334,1

18.500,8

18.334,1

18.500,8

C

Provinciefonds

1.116,5

1.686,0

1.116,5

1.686,0

F

Diergezondheidsfonds

9,7

15,4

9,7

12,6

I

Bonaire, St Eustatius en Saba

24,9

38,5

24,9

38,5

           
 

Subtotaal

27.471,9

27.840,0

27.471,9

27.881,3

           
 

Totaal generaal

220.895,3

236.389,6

221.119,8

231.510,9

*) De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening

**) De bedragen van de begrotingsfondsen zijn exclusief overlopende posten

Licence