Base description which applies to whole site

BIJLAGE 2 OVERZICHT FOUTEN EN ONZEKERHEDEN IN DE REKENINGEN 2011, BEVINDINGEN ALGEMENE REKENKAMER

Overzicht A Verplichtingen
De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2012
   

Verantwoord bedrag

Totaal fouten en onzekerheden

Verantwoord bedrag

Totaal fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid

Totaal fouten en onzekerheden in de deugdelijke weergave

   

2011

2011

 

2012

2012

 

2012

 
   

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

I

De Koning

39,9

0,0

0,0

40,2

0,0

0,0

0,0

0,0

IIa

Staten-Generaal

147,2

0,8

1,2

146,4

0,0

0,0

0,0

0,0

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

123,2

0,5

0,6

116,2

0,0

0,0

0,0

0,0

III

Algemene Zaken

53,9

0,1

0,0

53,2

0,0

0,0

0,0

0,0

IIIa

Kabinet der Koningin

2,4

0,0

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,8

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

Koninkrijksrelaties

218,5

3,5

7,6

116,0

3,2

3,7

0,0

0,0

V

Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)

9.462,1

0,1

12,2

11.368,7

0,1

13,4

0,0

2,0

VI

Veiligheid en Justitie

12.078,0

0,1

8,5

12.646,4

0,0

4,7

0,2

28,9

VII

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

5.643,3

0,2

9,5

5.225,9

0,5

27,3

0,1

2,7

VIII

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

34.395,7

1,1

376,8

36.766,0

0,8

295,9

0,1

23,9

IXa

Nationale Schuld

58.206,8

0,0

0,0

60.819,6

0,0

0,0

0,0

0,0

IXb

Financiën

91.238,6

0,0

1,0

31.780,3

0,0

0,4

0,0

0,0

X

Defensie

7.440,6

0,8

59,0

7.967,1

0,0

2,2

0,4

31,1

XII

Infrastructuur en Milieu

10.923,6

1,0

104,3

10.045,7

0,1

6,2

0,2

20,7

XIII

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

8.417,2

0,4

33,0

6.569,2

0,2

13,2

0,0

0,0

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

30.420,0

0,1

26,4

32.416,2

0,0

4,4

0,0

0,0

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

18.815,5

0,2

35,5

18.077,6

0,1

12,5

0,0

0,3

                   
 

Totaal begrotingen

287.627,0

0,2

675,8

234.157,9

0,2

383,7

0,0

109,5

                   

Begrotingsfondsen

A

Infrastructuurfonds

6.654,6

0,0

0,8

8.582,7

0,0

2,4

0,0

0,0

B

Gemeentefonds

18.390,0

0,0

0,0

18.470,6

0,0

1,0

0,0

0,1

C

Provinciefonds

1.268,3

0,0

0,0

1.686,3

0,0

0,0

0,0

0,0

F

Diergezondheidsfonds

15,9

1,0

0,2

15,4

0,0

0,0

0,0

0,0

I

Bonaire, St Eustatius en Saba

28,2

0,0

0,0

35,5

0,0

0,0

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingsfondsen

26.357,0

0,0

0,9

28.790,6

0,0

3,4

0,0

0,1

                   
 

Totaal generaal

313.984,0

0,2

676,7

262.948,5

0,1

387,1

0,0

109,6

Overzicht B/C Uitgaven + Ontvangsten1
De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2012
   

Verantwoord bedrag1

Totaal fouten en onzekerheden

Verantwoord bedrag1

Totaal fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid

Totaal fouten en onzekerheden in de deugdelijke weergave

   

2011

2011

 

2012

2012

 

2012

 
   

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

I

De Koning

40,7

0,0

0,0

40,7

0,0

0,0

0,0

0,0

IIa

Staten-Generaal

149,3

0,8

1,3

154,1

0,0

0,0

0,0

0,0

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

128,9

0,2

0,3

124,0

0,0

0,0

0,0

0,0

III

Algemene Zaken

59,4

0,1

0,1

59,3

0,9

0,5

0,0

0,0

IIIa

Kabinet der Koningin

4,8

0,9

0,0

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,8

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

Koninkrijksrelaties

484,8

1,1

5,4

542,0

0,6

3,0

0,0

0,0

V

Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)

11.902,1

0,3

38,3

11.534,9

0,1

14,5

0,0

0,2

VI

Veiligheid en Justitie

12.960,1

0,1

18,7

12.787,6

0,1

14,6

0,1

10,2

VII

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

6.281,6

1,0

62,1

5.729,4

1,6

89,3

0,0

0,0

VIII

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

35.155,3

0,3

115,0

35.413,9

0,2

53,8

0,1

40,7

IXa

Nationale Schuld

113.674,4

0,0

0,0

129.362,1

0,0

0,0

0,0

0,0

IXb

Financiën

130.870,8

0,2

275,0

126.210,7

0,0

60,1

0,0

0,0

X

Defensie

8.616,2

1,6

139,7

8.500,4

0,9

76,3

0,5

42,7

XII

Infrastructuur en Milieu

11.278,9

0,1

10,3

10.601,4

0,1

12,8

0,0

0,0

XIII

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

17.890,7

0,6

109,5

17.397,3

0,0

5,9

0,1

10,4

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

33.222,3

0,1

17,9

34.001,2

0,1

21,1

0,0

1,6

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19.956,3

0,3

68,3

19.714,6

0,4

79,8

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingen

402.677,3

0,2

861,8

412.179,3

0,1

431,9

0,0

105,7

                   

Begrotingsfondsen

A

Infrastructuurfonds

16.493,4

0,4

73,5

15.242,6

0,2

26,0

0,0

1,3

B

Gemeentefonds

37.152,9

0,0

0,0

37.001,6

0,0

0,0

0,0

0,0

C

Provinciefonds

2.536,2

0,0

0,0

3.372,0

0,0

0,0

0,0

0,0

F

Diergezondheidsfonds

26,5

0,6

0,2

28,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I

Bonaire, St Eustatius en Saba

50,3

0,0

0,0

77,1

0,0

0,0

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingsfondsen

56.259,1

0,1

73,7

55.721,3

0,0

26,0

0,0

1,3

                   
 

Totaal generaal

458.936,4

0,2

935,5

467.900,5

0,1

457,9

0,0

107,0

1

De uitsplitsing naar uitgaven en ontvangsten vindt plaats in overzicht B en overzicht C.

Overzicht B Uitgaven
De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2012
   

Verantwoord bedrag

Totaal fouten en onzekerheden

Verantwoord bedrag

Totaal fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid

Totaal fouten en onzekerheden in de deugdelijke weergave

   

2011

2011

 

2012

2012

 

2012

 
   

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

I

De Koning

39,9

0,0

0,0

40,2

0,0

0,0

0,0

0,0

IIa

Staten-Generaal

144,3

0,9

1,3

147,2

0,0

0,0

0,0

0,0

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

122,1

0,2

0,3

117,2

0,0

0,0

0,0

0,0

III

Algemene Zaken

55,8

0,1

0,1

52,8

1,0

0,5

0,0

0,0

IIIa

Kabinet der Koningin

2,4

1,9

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,8

0,0

0,0

0,9

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

Koninkrijksrelaties

436,6

0,7

3,2

431,7

0,7

3,0

0,0

0,0

V

Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)

11.014,6

0,3

38,3

10.774,1

0,1

14,5

0,0

0,0

VI

Veiligheid en Justitie

11.438,5

0,2

18,5

11.467,3

0,1

14,6

0,1

8,5

VII

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

5.275,6

1,2

62,1

5.028,3

1,8

89,3

0,0

0,0

VIII

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

33.964,3

0,3

86,0

34.169,2

0,2

53,8

0,1

20,4

IXa

Nationale Schuld

58.206,8

0,0

0,0

60.819,6

0,0

0,0

0,0

0,0

IXb

Financiën

9.709,1

0,2

18,7

11.362,8

0,1

11,3

0,0

0,0

X

Defensie

8.156,4

1,6

128,9

8.066,8

0,9

76,3

0,5

42,7

XII

Infrastructuur en Milieu

11.209,0

0,1

10,3

10.503,7

0,1

12,8

0,0

0,0

XIII

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

5.943,6

0,4

21,3

4.853,8

0,1

3,1

0,2

10,4

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

30.766,6

0,1

17,8

31.898,0

0,1

20,7

0,0

1,2

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

19.145,2

0,4

68,3

18.813,8

0,3

57,4

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingen

205.631,4

0,2

475,1

208.549,6

0,2

357,5

0,0

83,2

                   

Begrotingsfondsen

A

Infrastructuurfonds

8.372,5

0,9

72,5

7.599,2

0,3

26,0

0,0

1,3

B

Gemeentefonds

18.576,4

0,0

0,0

18.500,8

0,0

0,0

0,0

0,0

C

Provinciefonds

1.268,1

0,0

0,0

1.686,0

0,0

0,0

0,0

0,0

F

Diergezondheidsfonds

15,9

1,0

0,2

15,4

0,0

0,0

0,0

0,0

I

Bonaire, St Eustatius en Saba

25,1

0,0

0,0

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingsfondsen

28.258,1

0,3

72,6

27.840,0

0,1

26,0

0,0

1,3

                   
 

Totaal generaal

233.889,5

0,2

547,7

236.389,6

0,2

383,4

0,0

84,5

Overzicht C Ontvangsten
De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2012
   

Verantwoord bedrag

Totaal fouten en onzekerheden

Verantwoord bedrag

Totaal fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid

Totaal fouten en onzekerheden in de deugdelijke weergave

   

2011

2011

 

2012

2012

 

2012

 
   

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

(% verantwoord bedrag)

( € mln)

Begrotingen

I

De Koning

0,8

0,0

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

IIa

Staten-Generaal

4,9

0,0

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

0,0

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

6,7

0,0

0,0

6,9

0,0

0,0

0,0

0,0

III

Algemene Zaken

3,6

0,0

0,0

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

IIIa

Kabinet der Koningin

2,4

0,0

0,0

2,4

0,0

0,0

0,0

0,0

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

Koninkrijksrelaties

48,3

4,6

2,2

110,3

0,0

0,0

0,0

0,0

V

Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)

887,6

0,0

0,0

760,8

0,0

0,0

0,0

0,2

VI

Veiligheid en Justitie

1.521,6

0,0

0,2

1.320,3

0,0

0,0

0,1

1,6

VII

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

1.006,0

0,0

0,0

701,1

0,0

0,0

0,0

0,0

VIII

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

1.191,0

2,4

29,0

1.244,7

0,0

0,0

1,6

20,3

IXa

Nationale Schuld

55.467,6

0,0

0,0

68.542,5

0,0

0,0

0,0

0,0

IXb

Financiën

121.161,7

0,2

256,3

114.847,9

0,0

48,9

0,0

0,0

X

Defensie

459,8

2,3

10,8

433,6

0,0

0,0

0,0

0,0

XII

Infrastructuur en Milieu

69,9

0,0

0,0

97,7

0,0

0,0

0,0

0,0

XIII

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

11.947,0

0,7

88,2

12.543,6

0,0

2,8

0,0

0,0

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2.455,7

0,0

0,1

2.103,2

0,0

0,4

0,0

0,4

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

811,1

0,0

0,0

900,8

2,5

22,4

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingen

197.045,9

0,2

386,7

203.629,7

0,0

74,5

0,0

22,5

                   

Begrotingsfondsen

A

Infrastructuurfonds

8.120,9

0,0

1,0

7.643,3

0,0

0,0

0,0

0,0

B

Gemeentefonds

18.576,4

0,0

0,0

18.500,8

0,0

0,0

0,0

0,0

C

Provinciefonds

1.268,1

0,0

0,0

1.686,0

0,0

0,0

0,0

0,0

F

Diergezondheidsfonds

10,5

0,0

0,0

12,6

0,0

0,0

0,0

0,0

I

Bonaire, St Eustatius en Saba

25,1

0,0

0,0

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingsfondsen

28.001,1

0,0

1,0

27.881,3

0,0

0,0

0,0

0,0

                   
 

Totaal generaal

225.046,9

0,2

387,8

231.510,9

0,0

74,5

0,0

22,5

Overzicht D Baten-lastenagentschappen
De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2012
(bedragen in €x1000)
   

Aantal baten-lastenagentschappen

Totaal baten

Totaal fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid

Totaal fouten en onzekerheden in de deugdelijke weergave

       

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

III

Algemene Zaken

1

33,1

   

0,7

0,2

V

Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)

1

21,5

       

VI

Veiligheid en Justitie

6

3.146,8

1,1

35,6

1,6

47,1

VII

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

10

2.344,8

0,5

12,0

0,4

9,7

VIII

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

2

307,8

4,0

12,4

0,0

0,1

IXb

Financiën

2

47,1

2,6

1,2

   

X

Defensie

3

706,5

0,0

0,1

0,1

1,0

XII

Infrastructuur en Milieu

4

2.605,6

1,1

28,9

0,6

15,2

XIII

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

6

981,1

2,1

20,9

1,0

10,0

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

2

33,5

       

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6

506,7

4,3

21,7

0,3

1,5

               
 

Totaal baten-lastendiensten

43

10.734,5

1,2

132,8

0,8

86,4

Overzicht E Saldibalans
De bevindingen van de Algemene Rekenkamer over de rekeningen 2012
   

Verantwoord bedrag

Totaal fouten en onzekerheden

Verantwoord bedrag

Totaal fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid

Totaal fouten en onzekerheden in de deugdelijke weergave

   

2011

2011

 

2012

2012

 

2012

 
   

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

(% verantwoord bedrag)

(€ mln)

Begrotingen

I

De Koning

28,6

0,0

0,0

28,9

0,0

0,0

0,0

0,0

IIa

Staten-Generaal

113,2

0,0

0,0

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

IIb

Overige Hoge Colleges van Staat

16,1

0,0

0,0

14,4

0,0

0,0

0,0

0,0

III

Algemene Zaken

2,6

0,0

0,0

3,5

0,0

0,0

0,0

0,0

IIIa

Kabinet der Koningin

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

IIIb

Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IV

Koninkrijksrelaties

3.069,0

0,1

2,6

2.699,4

0,1

2,8

0,0

0,0

V

Buitenlandse Zaken incl. EU (eigen middelen)

16.866,8

0,1

25,2

18.108,5

0,0

0,0

0,1

20,4

VI

Veiligheid en Justitie

14.299,2

0,4

55,2

15.805,5

0,0

0,0

1,0

145,4

VII

Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

4.518,5

0,1

4,4

5.189,7

0,0

0,0

0,0

0,0

VIII

Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

51.777,5

0,9

481,3

56.054,3

0,0

0,0

0,9

519,7

IXa

Nationale Schuld

362.314,7

0,0

0,0

379.237,5

0,0

0,0

0,0

80,4

IXb

Financiën

347.470,0

0,0

158,3

363.330,8

0,1

280,3

0,0

0,4

X

Defensie

7.158,8

0,2

14,8

7.386,8

0,0

0,0

0,1

8,4

XII

Infrastructuur en Milieu

10.997,8

0,5

51,2

12.472,4

0,0

0,0

2,5

312,9

XIII

Economische zaken, Landbouw en Innovatie

33.768,5

0,0

3,0

43.518,6

0,0

0,0

0,0

18,4

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

26.012,0

0,0

1,0

28.701,0

0,0

0,0

0,0

0,0

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

12.046,0

0,0

0,6

11.251,5

0,0

0,0

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingen

890.459,5

0,1

797,6

943.924,7

0,0

283,1

0,1

1.119,7

                   

Begrotingsfondsen

A

Infrastructuurfonds

19.079,4

0,0

4,9

20.085,7

0,0

0,0

0,5

101,5

B

Gemeentefonds

39.763,3

0,0

0,0

40.098,2

0,0

0,0

0,0

0,8

C

Provinciefonds

2.649,4

0,0

0,0

2.895,9

0,0

0,0

0,0

0,0

F

Diergezondheidsfonds

118,5

0,0

0,0

117,5

0,0

0,0

0,0

0,0

I

Bonaire, St Eustatius en Saba

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                   
 

Totaal begrotingsfondsen

61.613,6

0,0

4,9

63.197,3

0,0

0,0

0,2

102,3

                   
 

Totaal generaal

952.073,1

0,1

802,6

1.007.122,1

0,0

283,1

0,1

1.222,0

Licence