Base description which applies to whole site

Bijlage 4 De belasting- en premieontvangsten in 2012

De belasting- en premieontvangsten in 2012
 

Ontwerpbegroting MN 2012

Realisatie FJR 2012

Verschil

Kostprijsverhogende belastingen op kasbasis

70.901

67.953

– 2.948

Invoerrechten

2.427

2.262

– 165

Omzetbelasting

42.301

42.071

– 230

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

2.068

1.495

– 573

Accijnzen

11.517

11.176

– 341

– Accijns van lichte olie

4.174

3.983

– 191

– Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.834

3.687

– 147

– Tabaksaccijns

2.574

2.502

– 72

– Alcoholaccijns

285

319

34

– Bieraccijns

377

382

5

– Wijnaccijns

273

302

29

Belastingen van rechtsverkeer

3.693

2.243

– 1.450

– Overdrachtsbelasting

2.553

1.124

– 1.429

– Assurantiebelasting

1.141

1.119

– 22

Motorrijtuigenbelasting

3.599

3.592

– 8

Belastingen op een milieugrondslag

4.394

4.013

– 381

– Grondwaterbelasting

0

0

0

– Afvalstoffenbelasting

0

0

0

– Energiebelasting

4.271

3.880

– 391

– Waterbelasting

126

129

2

– Brandstoffenheffingen

1

1

0

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

155

157

1

Belasting op zware motorrijtuigen

149

131

– 18

Verpakkingenbelasting

302

278

– 25

Bankenbelasting

300

536

236

       

Belastingen op inkomen, winst en vermogen op kasbasis

68.638

59.781

– 8.857

Inkomstenbelasting kas

– 185

– 902

– 717

Loonbelasting kas

48.279

44.491

– 3.788

Dividendbelasting

2.536

2.481

– 55

Kansspelbelasting

474

474

– 1

Vennootschapsbelasting

15.868

11.854

– 4.014

Vermogensbelasting

23

2

– 22

Successierechten

1.643

1.382

– 261

       

Niet nader toe te rekenen belastingontvangsten

100

126

26

       

Belastingen op kasbasis

139.640

127.861

– 11.779

KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

583

– 278

– 861

       

Premies volksverzekeringen op kasbasis

39.192

40.333

1.141

KTV premies vvz (aansluiting naar EMU-basis)

183

– 58

– 241

       

Premies werknemersverzekeringen (op EMU-basis)

52.313

52.669

355

       

Totaal belastingen en premies op EMU-basis

231.911

220.526

– 11.385

Licence