Base description which applies to whole site

Bijlage 5 Monitor Financiële Interventies

Tabel 1a: Budgettair overzicht interventies kredietcrisis (in mln. €)

Stand per: FJR 2012

2008 2010

2011

2012

Verwijzing

         

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

       
 

1. ABN AMRO Group – ASR Verzekeringen – RFS Holdings (incl. Z-share en residual N-share)

27.971

27.971

27.955

Saldibalans

 

2. Overbruggingskrediet (voormalig) Fortis

4.575

3.750

3.750

Saldibalans

 

3. Aflossingen overbruggingskredieten Fortis

 

– 825

0

IX-A, artikel 1

 

4. Renteontvangsten overbruggingskredieten Fortis

– 1.374

– 169

– 152

IX-A, artikel 1

 

5. Dividend ABN Amro Group

0

– 200

– 50

IX-B, artikel 3

 

6. Dividend ASR Verzekeringen

0

0

– 71

IX-B, artikel 3

 

7. Dividend RFS Holdings

– 6

– 16

0

IX-B, artikel 3

           
 

Capital Relief Instrument ABN-AMRO (CRI)

       
 

8. Garantieverlening (geëffectueerd)

32.611

IX-B, artikel 3

 

9. Afname voorwaardelijke verplichting

– 32.611

IX-B, artikel 3

 

10. Premieontvangsten Capital Relief Instrument

– 193

0

0

IX-B, artikel 3

           
 

Counter Indemnity ABN-AMRO (garantie)

       
 

11. Garantieverlening (geëffectueerd)

950

IX-B, artikel 3

 

12. Premieontvangsten counter indemnity

– 26

– 26

– 26

IX-B, artikel 3

           
 

∆ Staatsschuldeffect 2012 (3 t/m 7+10+12)

30.844

– 1.236

– 299

 
           

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

       
 

13. Verstrekt kapitaal ING

10.000

   

IX-B, artikel 3

 

14. Verstrekt kapitaal Aegon

3.000

   

IX-B, artikel 3

 

15. Verstrekt kapitaal SNS Reaal

750

   

IX-B, artikel 3

 

16. Aflossing ING

– 5.000

– 2.000

– 750

IX-B, artikel 3

 

17. Aflossing Aegon

– 1.500

– 1.500

 

IX-B, artikel 3

 

18. Aflossing SNS Reaal

– 185

   

IX-B, artikel 3

 

19. Afboeking securities SNS Reaal

   

– 565

Saldibalans

 

20. Couponrente ING

– 684

 

– 34

IX-B, artikel 3

 

21. Couponrente Aegon

– 177

   

IX-B, artikel 3

 

22. Couponrente SNS Reaal

– 39

   

IX-B, artikel 3

 

23. Repurchase fee ING

– 347

– 1.000

– 341

IX-B, artikel 3

 

24. Repurchase fee Aegon

– 160

– 750

 

IX-B, artikel 3

 

25. Repurchase fee SNS Reaal

0

   

IX-B, artikel 3

           
 

∆ Staatsschuldeffect 2012 (13 t/m 18 + 20 t/m 25)

5.659

– 5.250

– 1.125

 
           

C. Back-up faciliteit ING

 

1,29

1,32

EUR/USD

 

26. Funding fee (rente + aflossing)

8.248

3.242

2.644

IX-B, artikel 3

 

27. Management fee

106

39

33

IX-B, artikel 3

 

28. Portefeuille ontvangsten (rente + aflossing)

– 7.877

– 3.012

– 2.434

IX-B, artikel 3

 

29. Garantiefee

– 232

– 85

– 73

IX-B, artikel 3

 

30. Additionele garantiefee

– 154

– 128

– 110

IX-B, artikel 3

 

31. Additionele fee

– 91

– 55

– 46

IX-B, artikel 3

 

32. Verhandelbaarheidsfee

– 15

IX-B, artikel 3

 

33. Saldo Back-up faciliteit

0

0

0

IX-B, artikel 3

 

34. Meerjarenverplichting aan ING

13.084

10.264

7.655

Saldibalans

 

35. Alt-A portefeuille

16.376

13.934

11.140

Saldibalans

           
 

∆ Staatsschuldeffect 2012 (33)

0

0

0

 
           

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen (€ 200 mld.)

       
 

36. Garantieverlening (geëffectueerd)

50.275

   

IX-B, artikel 2

 

37. Afname voorwaardelijke verplichting

– 11.277

– 5.823

– 15.933

IX-B, artikel 2

 

38. Stand openstaande garanties (cumulatief 36–37)

38.998

33.175

17.242

IX-B, artikel 2

 

39. Premieontvangsten garanties bancaire leningen (gesaldeerd)

– 523

– 361

– 230

IX-B, artikel 2

 

40. Schade-uitkeringen

0

0

0

IX-B, artikel 2

           
 

∆ Staatsschuldeffect 2012 (39+40)

– 523

– 361

– 230

 
           

E. IJsland

       
 

41. Uitkeringen depositogarantiestelsel Icesave

1.428

   

IX-B, artikel 2

 

42. Uitvoeringskosten IJslandse DGS door DNB

7

   

IX-B, artikel 2

 

43. Vordering op IJsland

1.329

919

649

Saldibalans

 

Tussenrekening «recovery oude topping up»

 

33

21

Saldibalans

 

44. Opbouw rente op vordering

51

42

27

Saldibalans

 

Totale vordering (cumulatief)

1.380

1.012

770

Saldibalans

 

45. Ontvangsten lening IJsland (i.) aflossing

0

– 443

– 291

IX-B, artikel 2

 

46. Ontvangsten lening IJsland (ii.) rente

0

0

0

IX-B, artikel 2

           
 

∆ Staatsschuldeffect 2012 (41+42+45+46)

1.435

– 443

– 291

 
           
 

∆ Staatsschuldeffect (excl. rentelasten)

37.414

– 7.290

– 1.945

 
 

Staatsschuldeffect cumulatief (excl. rentelasten

37.414

30.124

28.180

 
 

Berekende rente over gemiddelde staatsschuld

3.960

1.213

1.040

 

Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXA en IXB.

Per maatregel wordt het partieel staatsschuldeffect weergegeven. De samenstelling van het partieel staatsschuldeffect wordt voor 2012 weergegeven via de nummering van relevante posten (tussen haakjes).

Tabel 1b: Budgettair overzicht interventies Europa (in mln. €)

Stand per: FJR 2012

2008 2010

2011

2012

Verwijzing

           

F. Griekenland

       
 

47. Lening Griekenland

1.248

1.946

5

IX-B, artikel 4

 

48. Vordering op Griekenland

1.248

3.194

3.199

Saldibalans

 

49. Ontvangsten lening Griekenland

(i.) aflossing

0

0

0

IX-B, artikel 4

 

50. Ontvangsten lening Griekenland

(ii.) premie incl. servicefee

– 30

– 115

– 41

IX-B, artikel 4

 

51. Rentevergoeding Griekenland

   

13

IX-B, artikel 4

           
 

∆ Staatsschuldeffect 2012 (47+49+50+51)

1.218

1.831

– 23

 
           

G. Europese instrumenten

       
 

52. Garantieverlening NL-aandeel EU-begroting

2.946

– 120

6

IX-B, artikel 4

 

53. Garantieverlening NL-aandeel EFSF

25.872

71.910

 

IX-B, artikel 4

 

54. Garantieverlening NL-aandeel ESM

   

35.445

IX-B, artikel 4

 

55. Garantieverlening aan DNB

 

13.610

 

IX-B, artikel 4

 

56. Stand garanties (cumulatief 52 t/m 55)

28.818

114.218

149.669

IX-B, artikel 4

 

57. Stortingen EFSF

1

1

IX-B, artikel 4

 

58. Stortingen ESM

   

1.829

IX-B, artikel 4

           
 

∆ Staatsschuldeffect 2012 (57+58)

1

1

1.829

 
           
 

       
 

∆ Staatsschuldeffect (excl. rentelasten)

1.219

1.832

1.806

 
 

Staatsschuldeffect cumulatief (excl. rentelasten)

1.219

3.052

4.858

 
 

Berekende rente over gemiddelde staatsschuld

19

67

120

 

Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXB.

Per maatregel wordt het partieel staatsschuldeffect weergegeven. De samenstelling van het partieel staatsschuldeffect wordt voor 2012 weergegeven via de nummering van relevante posten (tussen haakjes).

Tabel 2: balans interventies kredietcrisis en Europa (in mln. €)

Omschrijving:

2011

2012

Omschrijving:

2011

2012

A. Verwerving ABN AMRO, ASR, RFS

   

Financiering staatsschuld (excl. rentelasten)

33.176

– 138

33.038

ABN AMRO Group N.V. – ASR Nederland N.V. – RFS Holdings B.V. (incl. Z-share en residual N-share)

27.971

– 16

27.955

Financiering uit resultaat (tabel 3)

915

– 746

169

               
       

Uitvoeringskosten

41

1

42

               

Overbruggingskrediet Fortis

3.750

 

3.750

Toerekenbare rentelasten cumulatief

5.259

1.160

6.419

               

B. Kapitaalverstrekkings faciliteit (€ 20 mld.)

   

C. Back-up faciliteit ING

   

Uitstaand kapitaal ING

3.000

– 750

2.250

Meerjarenverplichting aan ING

10.264

– 2.609

7.655

               

Uitstaand kapitaal SNS Reaal

565

– 565

0

Voorziening, incl. onverdeeld resultaat en transitorische posten

3.670

– 185

3.485

               

C. Back-up faciliteit ING

           

Alt-A portefeuille

13.934

– 2.794

11.140

       
               

F. Europa

           

Deelneming EFSF/ESM

2

1.829

1.831

       
               

E1. IJsland

           

Oorspronkelijike vordering op IJsland

1.329

1.329

       

Opgebouwde rente op vordering

93

27

120

       

Ontvangsten lening IJsland

– 443

– 291

– 734

       

Recovery topping up

33

21

54

       

Totale vordering op IJsland

1.012

– 242

770

       
               

E2. Griekenland

   

Technische correcties

   

Vordering op Griekenland

3.194

5

3.199

Aansluiting incl. afronding

103

– 16

87

               
               

Totaal uitstaande activa:

53.428

– 2.533

50.895

Totaal uitstaande passiva:

53.428

– 2.533

50.895

Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXA en IXB.

Tabel 3: toerekenbare kosten en opbrengsten interventies kredietcrisis en Europa (in mln. €)

(toerekenbare) Kosten

(toerekenbare) Opbrengsten

   

Omschrijving:

2008 2011

2012

Omschrijving:

2008 2011

2012

           

Toerekenbare rentelasten

5.259

1.160

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

w.v. 1a. kredietcrisis

5.173

1.040

Renteontvangsten Fortis

1.543

152

w.v. 1b. eurocrisis

86

120

Dividend RFS

22

 
     

Premieontvangsten Capital Relief Instrument

193

E. IJsland

   

Premieontvangsten counter indemnity

52

26

Kosten i.v.m. topping up

73

– 21

Dividend ABN Amro Group N.V./ASR Nederland N.V.

200

121

           

F. Griekenland

         

Rentevergoeding Griekenland

 

13

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld.)

   
     

Ontvangen couponrente

900

34

Overige

   

Ontvangen repurchase fees

2.257

341

           

Uitvoeringskosten

41

1

C. Back-up faciliteit ING

   
     

Resultaat IABF

(na vorming voorziening)

0

0

           

B. Kapitaalverstrekkingsfaciliteit (€ 20 mld)

 

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen

 

Afboeking SNS Reaal securities

 

565

Premieontvangsten garanties bancaire leningen (saldo)

884

230

           
     

E. IJsland

   
     

Opbouw rente op vordering

93

27

           
     

F. Griekenland

   
     

Ontvangsten lening Griekenland (premie & servicefee)

145

41

           
           

Totale kosten:

5.373

1.718

Totale opbrengsten:

6.289

972

           

Resultaat: 1

915

– 746

     

Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXA en IXB.

1

Het resultaat over 2012 is inclusief de recente afboeking van de core-tier-1 securities van SNS Reaal N.V. ter waarde van EUR 565 mln., welke plaatsvond in het kader van de nationalisatie. In het departementaal jaarverslag (IXB) wordt deze afboeking – uit hoofde van inzicht – alvast verantwoord in 2012, ofschoon de feitelijke handeling pas in 2013 plaatsvond en ook voor dat jaar saldorelevant is.

Tabel 4: openstaande garanties vanwege interventies kredietcrisis en Europa (in mln. €)

Omschrijving:

2011

2012

A. Verwerving Fortis/RFS/AA

     

Counter indemnity

950

950

       

D. Garantiefaciliteit bancaire leningen

     

Uistaand onder het garantieloket

33.175

– 15.933

17.242

       

G. Europa

     

Garantie EU-begroting

2.826

6

2.832

Garantie EFSF

97.782

97.782

w.v. benut voor Ierland (schuldrelevant)

498

– 229

269

w.v. benut voor Portugal (schuldrelevant)

495

197

692

w.v. benut voor Griekenland (schuldrelevant)

0

6.624

6.624

Totaal benut:

993

6.592

7.585

       

Garantie ESM

35.445

35.445

Garantie aan DNB

13.610

13.610

Saldo openstaande garanties:

148.343

19.518

167.861

Door afronding op gehele getallen kan de som der delen afwijken van het totaal. Een toelichting op de mutaties is terug te vinden in het departementaal jaarverslag, begrotingshoofdstuk IXB.

Licence