Base description which applies to whole site

Trefwoordenlijst

ABN Amro 50, 51, 103, 107

Achterborgstelling 43, 44, 46, 47, 48, 49, 110, 112

Agentschap 7, 67, 70, 72, 74, 83, 85, 87, 88, 89, 90, 120, 121, 122, 123

Algemene Rekenkamer 43, 63, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 83, 128

Algemene Zaken 91, 92, 117, 128

AOW 43, 45, 57, 61, 95, 128

Arbeidsmarkt 5, 19, 20, 25, 31, 36, 125, 126, 127, 129

Audit Committees 66, 72, 73, 74, 86, 87

Auditdienst 65, 66, 68, 74, 78, 86, 124, 128

Automatische stabilisatie 122

Automatisering 122

AWBZ 37, 126, 128

AZ 36, 89, 128

Batenlastendienst 122

BBP 18, 40, 41, 128

Bedrijfsvoering 7, 9, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 86, 87, 122, 123, 129

Bedrijfsvoeringsparagraaf 69

Belastingdienst 70, 85

Beleidsdoorlichting 7, 81, 82, 83, 88, 90, 115, 116, 122, 123

Beleidsevaluatie 80, 81, 83

Beleidsinformatie 7, 65, 69, 80, 83, 123

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5, 34, 71, 91, 92, 111, 115, 117, 128

Budgettair Kader Zorg 25, 31, 37, 126, 127, 128

BZK 58, 65, 67, 71, 72, 73, 77, 79, 80, 85, 86, 88, 89, 96, 128

CBS 15, 16, 19, 20, 28, 29, 42, 56, 57, 58, 97, 98, 128

Comptabiliteitswet 72, 73, 78, 81, 83, 84, 128

Consumptie 10, 16, 40, 41

De Nederlandsche Bank 13, 33, 46, 47, 51, 53, 128

Deelnemingen 33, 44, 50, 55, 56, 57, 82, 84, 93, 95, 98, 100, 109, 111, 126

Defensie 5, 34, 70, 80, 86, 87, 91, 92, 94, 95, 115, 116, 117

Dividend 5, 33, 41, 42, 55, 56, 102, 103, 107

Economische crisis 16, 43, 44

Economische groei 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 30, 37, 45, 59, 61, 64

Economische Zaken 5, 34, 65, 71, 86, 91, 92, 111, 115, 117, 124, 128

EFSF 11, 12, 30, 47, 49, 50, 52, 105, 106, 108, 109, 110, 128

EFSM 11, 109, 110, 128

EMU-saldo 5, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 97, 99, 123, 124

EMU-schuld 7, 8, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 97, 124

EMU-tekort 20, 21, 30

ESR 1995 97, 100, 101

EU-fonds 68

Eurogebied 14, 17, 21, 22

Europese aanbestedingsregels 68, 69, 70, 71, 74, 77

Europese Unie 10, 12, 127, 128

Experiment 57, 98

Export 10, 34, 47, 60, 111

EZ 71, 80, 86, 89, 128

Financieel beheer 9, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 84, 88, 124

Financiële crisis 54

Financiële functie 7, 65, 66, 71, 73, 74, 75, 76, 83, 88, 124

Fortis 50, 103, 106, 107, 108

Garantie 7, 14, 33, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 64, 90, 93, 95, 97, 100, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 128, 129

Gemeente- en provinciefonds 7, 58, 90, 117, 118

Groei 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 40, 41, 54, 59, 61, 62, 63, 65, 75, 88, 110, 124, 126, 127, 129

Informatiebeveiliging 70, 71, 76, 79, 128

Infrastructuur en Milieu 5, 71, 91, 92, 111, 116

Infrastructuur 34, 63, 91, 92, 95, 100, 101, 111, 114, 117, 124

Inkomsten 4, 5, 7, 10, 25, 26, 27, 32, 37, 38, 39, 42, 45, 59, 98, 102, 117, 122, 124, 129

Inkoopbeheer 70, 76, 77

I&M 71, 80, 86

Koning 91, 92, 117

Kredietcrisis 13, 66, 97, 103, 106, 107, 108

Materieelbeheer 65, 69, 70, 71, 72

MEP 129

Nationale Hypotheekgarantie 47, 49, 96

Nationale Schuld 91, 92, 117

OCW 58, 67, 70, 80, 86, 95, 113, 114, 129

Omzetbelasting 5, 39, 40, 41, 102

Onderuitputting 32, 35, 119, 126

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 5, 34, 70, 91, 92, 111, 113, 115, 117, 129

Onderwijs 34, 67, 70, 82

Openstaande rechten 93, 94

Overdrachtsbelasting 23, 38, 39, 40, 41, 102

Overheidsbalans 50, 56, 57, 97, 98

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten 91, 92, 117

Overschrijding 31, 35, 36, 37, 66, 67, 68

P-Direkt 76, 77

Rechtmatigheid 7, 10, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 84, 126

Regeldruk 73, 84

Rente 5, 26, 31, 33, 35, 51, 58, 59, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 118

Rijksbrede bedrijfsvoering 7, 65, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 86

Risicomanagement 59, 86, 87

Saldi begrotingsfondsen 93, 95

Saldi begrotingsreserve 93, 95

Securities 14, 50, 52, 98, 103, 107, 129

Shared Service Centra 84

Shared Service Organisaties 74

SiSa 67, 78, 79

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 19, 71, 91, 92, 111, 116, 117, 129

Sociale Zekerheid 5, 25, 31, 118, 125, 126, 127, 129

Staatsbalans 7, 8, 50, 56, 57, 90, 97, 98, 100, 101, 127

Staten-Generaal 91, 92, 94, 117, 125, 127

Subsidiebeheer 70, 71, 76, 77

Subsidies 77, 78, 83, 123

SZW 58, 66, 67, 69, 71, 80, 85, 86, 87, 115, 116, 129

Toezicht 11, 12, 54, 58, 66, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 79, 85, 86, 87

Toleranties 65, 66, 68

Uitgavenkaders 35, 45, 59, 118

Uitkering 27, 34, 35, 36, 42, 45, 51, 58, 59, 67, 71, 76, 78, 79, 104, 109, 117, 124, 126, 127, 129

Verantwoord Begroten 65, 80, 81, 83

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 70, 91, 92, 111, 116, 117, 130

Voorhangprocedure 84

Voorschotten 67, 69, 70, 74, 93, 95

VWS 58, 67, 70, 77, 80, 85, 86, 87, 88, 89, 120, 130

WAO 36, 130

Werkgelegenheid 12, 19, 39, 40

Werkloosheid 26, 36, 130

Wonen en Rijksdienst 65, 66, 72, 73, 74, 85, 130

WW 36, 45, 118, 130

Zorg 5, 11, 20, 23, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 48, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 74, 75, 82, 84, 85, 88, 110, 112, 116, 120, 125, 126, 128, 129

Zorguitgaven 27, 37, 45, 61, 62

Licence