Base description which applies to whole site

Bijlage 1 Rijksrekening van uitgaven en ontvangsten 2012

Rijksrekening van de uitgaven van de ministeries en de begrotingsfondsen 2012 (x € 1.000)
 

Rekening van

oorspronkelijk vastgestelde begroting

realisatie

verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

I

Koning

39.495

40.243

748

IIA

Staten-Generaal

141.899

147.213

5.314

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

111.362

117.162

5.800

III

Algemene Zaken

60.271

56.118

– 4.153

IV

Koninkrijksrelaties

428.129

431.657

3.528

V

Buitenlandse Zaken

11.723.621

10.774.139

– 949.482

VI

Veiligheid en Justitie

11.407.738

11.467.322

59.584

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

4.809.317

5.028.293

218.976

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

33.694.015

34.169.160

475.145

IXA

Nationale Schuld

45.729.003

60.819.593

15.090.590

IXB

Financiën

12.602.513

11.362.786

– 1.239.727

X

Defensie

7.873.048

8.066.750

193.702

XII

Infrastructuur en Milieu

10.805.896

10.503.658

– 302.238

XIII

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

5.372.754

4.853.753

– 519.001

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

31.066.016

31.897.995

831.979

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

17.564.976

18.813.779

1.248.803

A

Infrastructuurfonds

7.986.678

7.599.216

– 387.462

B

Gemeentefonds

18.334.127

18.500.791

166.664

C

Provinciefonds

1.116.489

1.686.017

569.528

F

Diergezondheidsfonds

9.700

15.433

5.733

H

BES-fonds

24.903

38.545

13.642

         
 

Totalen

220.901.950

236.389.623

15.487.673

Rijksrekening van de ontvangsten van de ministeries en de begrotingsfondsen 2012 (x € 1.000)
 

Rekening van

oorspronkelijk vastgestelde begroting

realisatie

verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting

I

Koning

0

409

409

IIA

Staten-Generaal

2.954

6.904

3.950

IIB

Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten

5.217

6.854

1.637

III

Algemene Zaken

6.745

8.894

2.149

IV

Koninkrijksrelaties

33.354

110.302

76.948

V

Buitenlandse Zaken

740.514

760.800

20.286

VI

Veiligheid en Justitie

1.350.552

1.320.277

– 30.275

VII

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

665.607

701.140

35.533

VIII

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1.197.555

1.244.747

47.192

IXA

Nationale Schuld

44.534.851

68.542.485

24.007.634

IXB

Financiën

129.887.160

114.847.902

– 15.039.258

X

Defensie

347.821

433.648

85.827

XII

Infrastructuur en Milieu

57.297

97.719

40.422

XIII

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

12.932.600

12.543.579

– 389.021

XV

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.847.508

2.103.173

255.665

XVI

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

45.839

900.829

854.990

A

Infrastructuurfonds

7.986.678

7.643.344

– 343.334

B

Gemeentefonds

18.334.127

18.500.791

166.664

C

Provinciefonds

1.116.489

1.686.017

569.528

F

Diergezondheidsfonds

9.700

12.561

2.861

H

BES-fonds

24.903

38.545

13.642

         
 

Totalen

221.127.471

231.510.920

10.383.449

Licence