Base description which applies to whole site

GEDRUKTE BIJLAGEN

Bijlage 1

Rijksrekening van uitgaven en ontvangsten 2012

 

Bijlage 2

Saldibalans van het Rijk 2012

 

Bijlage 3

Staatsbalans 2012

 

Bijlage 4

De belasting- en premieontvangsten 2012

 

Bijlage 5

Monitor Financiële Interventies

 

Bijlage 6

Garantieoverzicht 2012

 

Bijlage 7

Beleidsmatige mutaties na de Najaarsnota

 

Bijlage 8

Overzicht geplande beleidsdoorlichtingen 2012

 

Bijlage 9

Normeringsystematiek gemeente- en provinciefonds

 

Bijlage 10

Overzicht Doorlichtingen Agentschappen

 
Licence