Base description which applies to whole site

Trefwoordenlijst

Abenomics 15, 115

ABN Amro 77

Achterborgstelling 44, 45, 46, 84, 86, 87

Agentschap 5, 23, 24, 60, 64, 66, 67, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116

Algemene Rekenkamer 49, 52, 54, 55, 56, 60, 65, 93, 121

Algemene Zaken 68, 69, 97, 121

AOW 29, 30, 31, 35, 36, 74, 121

Arbeidsmarkt 8, 12, 20, 32, 34, 35, 118, 119, 123

Audit Committees 65

Auditdienst 52, 54, 65, 117, 121

Automatische stabilisatie 28

AWBZ 118, 121

AZ 13, 47, 74, 88, 89, 114, 121, 123

BBP 17, 121

Bedrijfsvoering 7, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 100, 101, 103, 114, 115, 117

Bedrijfsvoeringsparagraaf 53, 54, 56

Begrotingsmomenten 19

Belastingdienst 40, 41

Beleidsdoorlichting 5, 62, 63, 65, 94, 95, 116

Beleidsevaluatie 44, 62, 63

Beleidsinformatie 52, 56, 61, 62, 116

Beleidspakketten 19, 30, 31

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 63, 68, 69, 94, 95, 97, 114, 121

Budgettair Kader Zorg 20, 32, 36, 118, 119, 121

Buitensporigtekortprocedure 19, 27, 28, 29

BZK 49, 52, 60, 66, 67, 93, 100, 102, 103, 105, 106, 114, 121

CBS 9, 11, 12, 13, 19, 22, 23, 24, 26, 33, 40, 41, 43, 47, 74, 75, 77, 78, 80, 83, 121

Comprehensive assessment 14

Comptabiliteitswet 57, 59, 64, 65, 69

Consumptie 7, 8, 11, 13, 17, 37, 39, 40

Correctieve arm 27

De Nederlandsche Bank 34, 121

Deelnemingen 33, 34, 42, 71, 73, 74, 75, 85, 86, 99, 118

Defensie 49, 52, 53, 63, 65, 66, 68, 69, 89, 94, 95, 97, 114, 121

Depositogarantiestelsel 121

Derivaten 48

Dividend 33, 34, 37, 38, 39, 41, 76, 77, 78, 82, 99

Economische groei 8, 9, 20, 21, 28, 34, 36, 37

Economische Zaken 52, 58, 63, 68, 69, 73, 92, 94, 95, 97, 114, 117, 122

EFSF 51, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 121

EFSM 51, 84, 85, 121

EMU-saldo 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 33, 69, 70, 77, 78, 79, 81, 117

EMU-schuld 5, 20, 21, 24, 25, 26, 43, 47, 77, 78, 79, 117

EMU-tekort 21, 22, 23

ESA 21, 22, 24, 25, 74

EU-fonds 55

European System of Accounts  22

Europese aanbestedingsregels 53, 57, 58

Europese Unie 7, 21, 22, 26, 33, 34, 119, 122

Export 17, 73, 85, 86, 94

EZ 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123

Financieel beheer 56, 58, 61, 66, 100, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 117

Financiële crisis 12, 26, 42, 49, 50

Financiële functie 52, 64, 117

Fortis 77, 81, 82, 83

Garantie 5, 7, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 71, 73, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 122

Garantiebeleid 42, 44, 45

Gaswinning 20, 29

Gemeente- en provinciefonds 96, 97, 115

Groei 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 28, 30, 34, 36, 39, 40, 41, 52, 75, 82, 86, 94, 102, 117, 119

Houdbaarheid 29, 30

Houdbaarheidstekort 29, 30

Houdbare overheidsfinanciën 27, 29, 119

IABF 25, 122

Icesave 25, 49, 50, 79

Illiquid Asset Back-up Facility 25

Informatiebeveiliging 56, 57, 59, 108, 121

Infrastructuur en Milieu 49, 63, 68, 69, 94, 95, 99, 114, 122

Infrastructuur 16, 34, 68, 69, 73, 97, 117

Inkomsten 20, 21, 23, 24, 28, 37, 38, 41, 48, 76, 96, 115, 117

Inkoopbeheer 58

I&M 88, 89

Koning 68, 69, 97

Kredietcrisis 44, 49, 77, 79, 80, 82, 83

Materieelbeheer 56, 118

Nationale Hypotheekgarantie 46, 73, 122

Nationale Schuld 63, 68, 69, 70, 94, 97

NHG 46, 87, 122

Normeringssystematiek 5, 34, 96, 97, 98, 115

OCW 49, 73, 88, 93, 99, 114, 122

Omzetbelasting 38, 40, 41, 76

Onderuitputting 33, 34, 90, 92, 99, 119

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 33, 34, 63, 68, 69, 94, 97, 122

Onderwijs 30, 34, 53, 64, 95, 114

Openstaande rechten 71, 72

Overdrachtsbelasting 38, 39, 40, 41, 76

Overheidsbalans 5, 43, 74, 75

Overheidsschuld 7, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 42, 43, 44, 50, 75

Overschrijding 53, 88, 89, 90, 91, 92, 93

P-Direkt 103, 106, 113, 114

Preventieve arm 27, 28

QE3 14

Rechtmatigheid 7, 8, 52, 53, 54, 56, 57, 119

Rente 10, 14, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 43, 44, 48, 50, 54, 69, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82

Renteswaps 21, 24, 44, 75

Rijksbegroting in enge zin 20, 23, 24, 32, 33, 34, 122

Rijksbrede bedrijfsvoering 56, 57, 58

Risicomanagement 43, 65

Ruilvoet 33, 35, 36, 119

Saldi begrotingsfondsen 71, 73

Saldi begrotingsreserve 71, 73

Schatkistbankieren 42, 47, 48

Schokproef Overheidsfinanciën 26

Schuldregel 27, 29

Securities 81, 82, 122

Shared Service Centrum 122

Shared Service Organisatie 122

Significanteafwijkingsprocedure 28

SiSa 59, 122

Sociale Zaken en Werkgelegenheid 63, 68, 69, 94, 97, 123

Sociale Zekerheid 20, 32, 35, 53, 97, 118, 119, 123

Stabiliteits- en Groeipact 7, 19, 26, 27, 28

Staten-Generaal 68, 69, 72, 97, 118, 120

Stresstest 7, 49, 50

Structureel saldo 27, 28, 29

Subsidies 53, 58, 59, 60, 91

SZW 49, 66, 99, 100, 113, 114, 123

Toekomstfonds 29, 33, 34

Toezicht 7, 14, 44, 47, 49, 59, 61, 89, 110

Toleranties 53

Uitgavenkader 19, 24, 31, 32, 33, 36, 97, 119

Uitgavenregel 27, 28

Uitkering 23, 34, 35, 41, 47, 54, 59, 78, 79, 85, 92, 94, 96, 100, 115, 117, 118, 119, 121

Vennootschapsbelasting 38, 39, 41

Verantwoord Begroten 61, 62, 64, 65

Volksgezondheid, Welzijn en Sport 63, 68, 69, 97, 114, 123

Voorschotten 56, 57, 71, 72

VWS 49, 53, 66, 89, 100, 101, 108, 114, 123

Waarborgfonds 46, 86, 87, 123

WAO 123

Werkgelegenheid 12, 34, 39, 114

Werkloosheid 12, 20, 21, 35, 37, 123

Wet Houdbare Overheidsfinanciën 23

Wfz 46

Wonen en Rijksdienst 34, 52, 53, 56, 63, 68, 69, 73, 94, 97, 123

WSW 46, 86, 87, 123

WW 20, 35, 98, 123

Zorg 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 51, 52, 54, 57, 64, 85, 87, 95, 103, 108, 110, 117, 118, 121, 122, 123

Zorguitgaven 23, 30, 36

Licence