Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Bijlage 4 De belasting- en premieontvangsten

Tabel 4.1 De belasting- en premieontvangsten in 2016 op EMU-basis
 

Ontwerpbegroting Miljoenennota 2016

Realisatie FJR 2016

Verschil

1. Kostprijsverhogende belastingen

78.367

80.875

2.508

Invoerrechten

3.177

2.975

– 203

Omzetbelasting

46.748

48.557

1.809

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.388

1.551

163

Accijnzen

11.283

11.706

424

 

– waarvan Accijns van lichte olie

4.047

4.226

179

 

– waarvan Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.723

3.862

139

 

– waarvan Tabaksaccijns

2.416

2.491

75

 

– waarvan Alcoholaccijns

301

324

23

 

– waarvan Bieraccijns

426

446

19

 

– waarvan Wijnaccijns

369

358

– 12

Belastingen van rechtsverkeer

4.505

4.756

251

 

– waarvan Overdrachtsbelasting

2.035

2.292

257

 

– waarvan Assurantiebelasting

2.470

2.464

– 5

Motorrijtuigenbelasting

4.071

4.058

– 13

Belastingen op een milieugrondslag

4.750

4.909

159

 

– waarvan Afvalstoffenbelasting

92

85

– 7

 

– waarvan Energiebelasting

4.387

4.543

155

 

– waarvan Waterbelasting

269

279

9

 

– waarvan Brandstoffenheffingen

1

3

2

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

254

256

2

Belasting op zware motorrijtuigen

146

159

12

Verhuurderheffing

1.592

1.474

– 117

Bankbelasting

453

473

20

         

2. Belastingen op inkomen, winst en vermogen

69.783

75.357

5.574

Inkomstenbelasting

– 3.078

– 5.111

– 2.033

Loonbelasting

51.542

54.243

2.701

Dividendbelasting

3.115

2.977

– 138

Kansspelbelasting

468

481

13

Vennootschapsbelasting

16.068

20.922

4.854

Successierechten

1.668

1.845

177

       

3. Overige belastingontvangsten

242

168

– 74

 

– waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

133

146

13

         

4. (=1+2+3) Totaal belastingen op EMU-basis

148.392

156.399

8.008

         

5. Premies volksverzekeringen op EMU-basis

42.291

44.942

2.651

         

6. Premies werknemersverzekeringen op EMU-basis

57.142

57.487

345

 

– waarvan zorgpremies

36.670

36.680

10

         

7. (= 4+5+6) Totaal belastingen en premies op EMU-basis

247.825

258.829

11.004

Tabel 4.2 De belasting- en premieontvangsten in 2016 op Kasbasis
 

Ontwerpbegroting Miljoenennota 2016

Realisatie FJR 2016

Verschil

1. Kostprijsverhogende belastingen

77.721

79.492

1.770

Invoerrechten

3.161

2.960

– 200

Omzetbelasting

46.159

47.379

1.219

Belasting op personenauto's en motorrijwielen

1.389

1.590

201

Accijnzen

11.275

11.656

381

 

– waarvan Accijns van lichte olie

4.043

4.224

180

 

– waarvan Accijns van minerale oliën, anders dan lichte olie

3.720

3.844

124

 

– waarvan Tabaksaccijns

2.414

2.478

64

 

– waarvan Alcoholaccijns

303

318

15

 

– waarvan Bieraccijns

427

443

16

 

– waarvan Wijnaccijns

369

351

– 18

Belastingen van rechtsverkeer

4.475

4.651

176

 

– waarvan Overdrachtsbelasting

2.009

2.213

204

 

– waarvan Assurantiebelasting

2.465

2.438

– 28

Motorrijtuigenbelasting

4.064

4.008

– 56

Belastingen op een milieugrondslag

4.752

4.890

137

 

– waarvan Afvalstoffenbelasting

92

84

– 8

 

– waarvan Energiebelasting

4.387

4.511

124

 

– waarvan Waterbelasting

269

276

6

 

– waarvan Brandstoffenheffingen

4

19

15

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken en andere producten

254

254

0

Belasting op zware motorrijtuigen

147

157

10

Verhuurderheffing

1.592

1.474

– 117

Bankbelasting

453

473

20

         

2. Belastingen op inkomen, winst en vermogen

69.939

75.032

5.093

Inkomstenbelasting

– 3.078

– 5.111

– 2.033

Loonbelasting

51.701

53.918

2.217

Dividendbelasting

3.115

2.977

– 138

Kansspelbelasting

465

482

16

Vennootschapsbelasting

16.068

20.922

4.854

Successierechten

1.668

1.845

177

         

3. Overige belastingontvangsten

242

184

– 57

 

– waarvan Belasting- en premieontvangsten Caribisch Nederland

133

145

12

         

4. (=1+2+3) Totaal belastingen (op kasbasis)

147.902

154.708

6.806

5. KTV Belastingen (aansluiting naar EMU-basis)

490

1.691

1.202

         

6. Premies volksverzekeringen (op kasbasis)

42.275

44.822

2.548

7. KTV Premies VVZ (aansluiting naar EMU-basis)

16

120

104

         

8. Premies werknemersverzekeringen (Op EMU-basis)

57.142

57.487

345

 

– waarvan zorgpremies

36.670

36.680

10

         

9. (= 4+5+6+7+8) Totaal belastingen en premies op EMU-basis

247.825

258.829

11.004

Licence