Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

7.1 Afdrachtverminderingen in de loonbelasting

Tabel 7.1.1 laat de voorlopige (geschatte) realisaties van de betreffende afdrachtverminderingen over 2017 zien. De realisaties zijn gebaseerd op geaggregeerde informatie vanuit de loonaangiften.

Tabel 7.1.1 Gegevens afdrachtverminderingen over 2017 (stand april 2018 in miljoenen euro)

Afdrachtvermindering

Raming 2017 (MN 2018)

Voorlopige realisatie 2017

Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

1.205

1.186

Zeevaart

111

107

Het totale beschikbare budget voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk voor het jaar 2017 bedroeg € 1.205 miljoen. De voorlopige, geschatte realisatie is € 1.186 miljoen. Met deze realisatie is er een lichte onderuitputting van € 19 miljoen, die conform de geldende systematiek in 2019 aan het budget wordt toegevoegd. Deze onderuitputting is mede het gevolg van een lichte afname van het aantal ondernemers dat gebruik heeft gemaakt van de WBSO in 2017 en een lichte afname van de uitgaven die via de WBSO worden ondersteund.

De afdrachtvermindering zeevaart is geen gebudgetteerde regeling. De voorlopige realisatie voor 2017 ligt niet ver af van de raming in Miljoenennota 2018.

Licence