Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

BES-fonds

BES-FONDS: UITGAVEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

38,3

Mee- en tegenvallers

 

Rijksbegroting

 

Diversen

0,0

 

0,0

Technische mutaties

 

Rijksbegroting

 

Diversen

6,0

 

6,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

6,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

44,3

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

44,3

BES-FONDS: NIET-BELASTINGONTVANGSTEN
 

2019

Stand Miljoenennota 2019 (excl. IS)

0,0

Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2019

0,0

  

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019 (subtotaal)

0,0

Totaal Internationale samenwerking

0,0

Stand Financieel Jaarverslag van het Rijk 2019

0,0

Uitgaven

Technische mutaties

Diversen

De loon- en prijsbijstelling zijn toegevoegd aan het BES-fonds. Tevens is het fonds geactualiseerd als gevolg van de huidige wisselkoers van de dollar ten opzichte van de euro.

Licence